Evrenin Yaratılışı

Sayın Adnan Oktar'ın 16 Haziran 2016 tarihli sohbetinden önemli başlıklar

A9 TV, 16 Haziran 2016

 

(Hadımköy’de uyuşturucu satıcılarını teslim almaya giden polis ekiplerine pompalı tüfekle ateş açıldı. Olayda İlçe Emniyet Müdürü yaralandı ve Ayhan Ölçer isimli Polis Memuru şehit oldu.)

Bak şu yüzündeki nura bak, maşaAllah. Allah da onu oradan şehadet alemine çağırmış. Allah çoluğuna çocuğuna, annesine babasına, sevdiklerine, eşine sabrı cemil nasip etsin. Şehadetini Allah makbul etsin, şehadetini kabul etsin. Nurunu sonsuza kadar parlatsın. Böyle psikopatları almaya giderken polis, tabii bir yiğitlik ruhu var daha rahat davranıyorlar, bunlar bayağı tehlikeli tipler. Makul bir vatandaşı almaya gidiyor gibi gidiliyorsa olsa olmaz.

 

Sevgi Eksikliği Dünyadaki En Büyük Felaketlerden Biridir. Savaşlar, Ekonomik Kriz Gibi Dev Bir Beladır

Sevgi eksikliği dünyada en büyük felaket. Ekonomik kriz, savaşlar gibi çok dev bir beladır sevgisizlik. Dünyayı saran en büyük felaket. Gençlerin büyük bölümü sevgisizler, üslupları, konuşmaları onu gösteriyor. Ben çıkıyorum dışarı falan, kimse kimsenin yüzüne bakmıyor, nadir. Bazen çarşılara gidiyorum, gençler onları sevdiğimi bildikleri için çok fazla “Hocam resim çektirelim birlikte, nasılsınız, ne yapıyorsunuz?” Hep modern böyle kaliteli gençler. Acayip sevgileri artmış. Çünkü sevgiyi arıyorlar.

 

Münafıklarla İlgili Açıklamalar

Münafık İslam’dan utanır, Allah’tan utanır haşa, peygamberden utanır, kendini yüce görür. Her asrın derin devletini ilah gibi görür. Münafıkla uğraşmak böyle satranç maçı gibidir. Çok dikkatli olmak lazım. Yani şeytanla satranç maçı oynar gibidir şeytanla. Ki şeytanın zekası malum, oyunculuğu da malumdur. Şeytan böyle akrep gibidir. Münafık da akrep gibidir. Yani münafık şeytandan daha avantajlıdır. Çünkü şeytan ancak beyne etki edebiliyor ama münafığın fiziki müdahale imkanı da vardır. Yani aktiftir. Akrep gibi bekler o, Müslüman’ı böyle zehirleyeceği anı bekler. Onun için son derece uyanık, en ufak bir hareketini bile izleyen bir tavır içinde olmak gerekir münafığa karşı. Münafık ani atak yapar ve zehrini akıtabilir. Ve hasta olduğu için, şeytanın ruhunu taşıdığı için, şeytana dönüştüğü için bütün gücüyle ahlaksızlık ve alçaklığın, pisliğin uygulayıcısı olarak sabırsız bir bekleyiş içindedir. Onun için münafığa karşı çok çok bütün Müslümanların dikkatli olması lazım. Hükümetin de çok dikkatli olması lazım münafıklara karşı. Tayyip Hoca’nın da çok dikkat etmesi gerekiyor. Başbakan’ın da çok dikkatli etmesi gerekiyor. Yani hükümetin en büyük sorunu münafıklardır ben söyleyeyim. İslam aleminin en büyük sorunu yine münafıklardır.

Münafığın başarısı başarı gibi görülür ama hep hezimettir, hep perişanlıktır. Dikkatlice bakılırsa hep hezimet ve perişanlıktır. Hep Allah onu kaderinde mağlup olmaya göre yaratmıştır. Münafık da o mağlup olmanın kanununu bilmediği için debelenir, yani cehennem ehli nasıl debeleniyor kaçmaya çalışıyor, oyun oynamaya çalışıyor, her seferinde rezil rüsva oluyor ya cehennem ehli gibi müthiş bir debelenme içindedir. Ama Müslüman akrebe dikkat ettiği gibi de münafığa çok dikkat etmesi lazım. Akrebin nereden nasıl sokacağı belli olmuyor, değil mi nasıl zehirleyeceği? Onun için çok özenli dikkatli olmak lazım. Buna rağmen münafık, çok dikkatli olmaya rağmen atak yapar ama boştur atakları, yani geçersiz ataklar olur.

Münafık hep bir gün Müslümanların dağılacağı, hezimete uğrayacağına göre planını yapar. Ama aksine başarı haberleri geldikçe münafık böyle üstüne tuz dökülmüş solucan gibi kıvranmaya başlar, çok canını yakar. Müslüman’ın gücü, başarısı, sağlığı, sıhhati, aktifliği, şöhreti çok ızdırap verir; münafığı yani kavurur atar.

Münafık sadece kendini ön planda görür, kendinin yüceltilmesini ister, sadece merkezde kendisi olsun ister. Resulullah (s.a.v.)’in zamanında münafıkların tavrı oydu. Mesela yanına vahiy katibi olarak geliyor ama tek amacı ahlaksızlık ve alçaklık yapmak. Peygamber (s.a.v.)’in haşa kendince bir açığını bulmak. Onun için aylarca yıllarca yanında kalıyor, vahiy katipliği de yapıyor yazıyor, konuşuyor da. Zahiren bakan, ayette diyor “siz onlar konuştuğunda dinlersiniz” diyor. Yani makul birisi gibi gösteriyor kendini. Ama peygambere müthiş bir haset vardır münafıkta. Başarılı müminlere karşı da müthiş bir haset vardır. Hz. Ali (k.v)’yi şehit etmelerinin nedeni münafıkların, Hz. Ali (k.v)’nin başarısını kıskanmalarıdır. Çünkü kendileri ön plana geçmek istediler. Hz. Hasan (r.a)’ı ve Hz. Hüseyin (r.a)’ı şehit etmelerinin nedeni de, Hz. Osman (r.a)’ı şehit etmelerinin nedeni de aynı nedenledir. Yani Sahabeyi Güzin’i şehit etmelerindeki neden hasettir. Kendilerini ön plana çıkartmaktır. Nitekim sonra kendileri ön plana çıktılar ama helak oldular. Allah helak etti hepsini teker teker.

Münafık, diğer müminlerin ve imamın başarısına tahammül edemez. Onun en çok canını yakan olay odur. Bir; imamın, peygamberin başarısı, iki; peygambere yakın olan insanların başarısı çok ızdırap çektirir. Mesela bak, Hz. Ali (k.v)’yi hemen Peygamberimiz (s.a.v.)’in vefatından sonra şehit ettiler. Çünkü onun sevildiğini biliyorlardı tahammül edemediler. Kendileri ön planda olmak ister. Onun için bir müminin başarısını gördüğünde münafık kahredici azap duyar ama yani bir insanın dayanacağı gibi bir azap değildir. Fakat münafığın hayvani bir direnci vardır beden direnci. Allah azap çekmesi için onu yaratır, yani acıya dirençlidir. Çok şiddetli acı çeker ama direnir, buna tahammülü güçlüdür münafığın.

 

(Sayın Erdoğan’ın Rusya’ya yazdığı mektuptan sonra Putin, “Biz de Türkiye’yle yeniden iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. Ancak beklediğimiz izahat henüz gelmedi” cevabını verdi. Bu ilk yumuşama sinyali oldu. Ardındansa Cumhurbaşkanı Erdoğan bir jest daha yaptı ve Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’u bu akşam iftara davet etti.)

Tayyip Hocam yaman delikanlıdır samimidir. Fakat Tayyip Hocam’a diyorlar ki, “özür dileme, özür dilemek sana yakışmaz” diyorlar. Seni yüceltir, güzel ahlakını gösterir, nezaketini gösterir. Özür dilemek Müslüman alametidir. Bizim örfümüz, geleneğimiz, adap-edep anlayışımız özürle iç içedir. Özür beyan etmek en güzel nezaket üsluplarından bir tanesidir, kibarlıktır, efendiliktir. Rus pilot Türkiye’nin hava sahasını ihlal etmiş. Her zaman oluyor ihlaller. Ama birisi çıkıp vurmuş ve ölmüş Rus pilotu. Bu Rus milletine yapılmış bir hareket olmuş oluyor, Rus hükümetine yapılmış bir hareket olur. Dolayısıyla onlar tabii ki bundan rencide olurlar. Şimdi rencide olmayı en güzel ortadan kaldıran şey nedir? Bir; bu olaydan mutazarrır olduğunu söylemek, bunu söyledi. İki; özür dilemek.

 

Münafık Müslümanların Başarısından Rahatsız Olur

Münafık, peygamberin başarılarından mahvolan bir varlıktır. Akıl almaz ızdırap çeker. Bir de peygamberin sevdiklerine karşı müthiş nefreti vardır münafığın. Hz. Ali (k.v)’ye acayip nefret duyuyorlardı. Hz. Hasan (r.a)’a, Hz. Hüseyin (r.a)’e ve Ehli Beyt’e acayip nefret duyuyorlardı münafıklar Peygamberimiz (s.a.v.)’i çok sevdiklerini bildikleri için.

Bak, Yusuf kıssasında da dikkat ederseniz Hz. Yusuf (a.s)’a babasının sevgisi, Hz. İsrail (a.s)’ın sevgisi çok ağırlarına gidiyordu. Münafığın en büyük hastalığı budur. Bir başkasının övülmesi, bir başkasına değer verilmesi, bir başkasının sevilmesi münafığı kahreder. Ve bir mucizedir bu, bir mucizedir bu. Akıl almaz acı çeker. Hep kendi önde olsun ister. Kuran’da Yusuf kıssasında anlatılan, hadislerde ve tarihte de gördüğümüz münafık eylemleridir bunlar.

 

Münafikun Suresi 1’de: “Münafıklar sana” peygambere “geldikleri zaman” (s.a.v.): “'Biz gerçekten şehadet ederiz ki, sen kesin olarak Allah'ın elçisisin' dediler.” Yani onu övüyorlar peygamberi, “sen çok başarılı bir insansın, peygambersin, çok akıllısın, güzel hizmetler ediyorsun” diyorlar. Bu münafığın taktiğidir, yanaşma taktiğidir. Halbuki müthiş kinli acayip nefret ediyorlar. “Allah da bilir ki sen elbette O'nun elçisisin. Allah, şüphesiz münafıkların yalan söylediklerine şahitlik eder.” Dediklerinin hiçbirine inanmıyorlar diyor Allah. Yani çok alçakça nefret ve kinle yanına gidiyorlar ama bu tip sözler etmeleri sadece yanında rahat edebilmek için, rahat bağlantı kurabilmek için. Onun için sözlerine inanma” diyor Allah.

Nisa Suresi 81’de, münafıklar peygamberin yanına geldikleri vakit: “‘Tamam-kabul' derler” diyor. Yani “dediklerin doğru güzel kabul ediyoruz.” “Ama yanından çıktıkları zaman, onlardan bir grup, karanlıklarda senin söylediğinin tersini kurarlar.” Münafık inzivaya çekilerek, yalnız kalıp karanlıklarda o fitnesini ahlaksızlığını geliştirir. Haber nereye gidecekse haberi ulaştırır. Yahut nasıl bir düzen kuracaksa o şeytani derinliği elde etmeye çalışır. Ama işte münafık olmadığında bunu bilemeyiz. Mesela Resulullah (s.a.v.)’in  zamanında Allah münafıkları yazmış, tarihini de yazmış oradan çok iyi biliyoruz. “Allah, karanlıklarda kurduklarını yazıyor.” Bu ne demek? “Ben ta baştan yarattım” diyor Allah. “Ve bütün hareketlerini görüyorum” diyor. Münafığın en çekindiği şey de zaten tespit edilmektir yani anlaşılmasıdır. “Sen de onlardan yüz çevir” yani kalben çünkü konuşma şekliyle değil kalben yüz çeviriyor. Çünkü münafık çok şirret bir mahluktur. Dediğim gibi satranç maçı gibi, şeytanla satranç oynar gibi çok dikkatli oynanması gerekir. Akrep gibi her an ataktadır, her an her şeyi yapabilir. Mesela senin meşru bir sözünü hemen gayri meşru hale getirebilir. Mesela meşru bir övgüyü, mesela Hz. Yusuf (a.s)’a babası övgü sunuyor, seviyor, onu anında kin ve nefret sebebi haline getirebilir. Münafığın bir atağı bu mesela. Ve öldürmeye karar veriyor bak kardeşini bu kadar nefret ediyor. Görüyor musun münafık kinini? Münafık nefretinin şiddetine bak sen. “...ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter.” “Seni burada imtihan ediyorum” diyor Allah. Yani münafığa “hiddetlenme, kinlenme, seni kızdırmasın, rahatsız da olma, seni onun üstüne hakim kılacağız sen onunla adeta maymunla oynar gibi oynarsın” diyor Cenab-ı Allah. “Yeter ki tevekküllü ol, Kuran’ın ipine sımsıkı sarıl, dikkatli hareket et.”

Al-i İmran Suresi 119: “Sizler, işte böylesiniz; onları seversiniz,” Mesela bilmeyen Müslüman seviyor, bilgisi yok. Ama bilen tabii anlar, bilmeyen Müslümanlar da tanıtmadığı için seviyor. Mesela münafıklığını gören tabii bilir de ama dışardan bilmeyen bilmez. Mesela vahiy katibi bayağı seviyorlar Peygamberimiz (s.a.v.)’in vahiy katibi diye. Ama Resulullah (s.a.v.) anlıyor, hissediyor ama onu açıkça aşikar etmiyor, sadece dikkatli oluyor. Tabii Allah’ın bildirmesiyle. “Siz Kitabın tümüne inanırsınız, onlar sizinle karşılaştıklarında 'inandık' derler..” Yalan. Müslümandan nefret münafığın birinci vasfıdır, akıl hastasıdır münafık. “..kendi başlarına kaldıklarında ise, size olan kin ve öfkelerinden dolayı” ki peygambere ve peygamberin sevdiklerine “parmak uçlarını ısırırlar.” Yani akıl almaz bir kin ve nefret duyarlar. Ama bak, Allah’ın verdiği acıya bak, hem içten ruhen acı duyuyor bir de parmak ucunu ısırır, insanın tabii çok canı yanar ya ondan çok şiddetli bir acı duyarlar diyor Allah, münafığın özelliği. “De ki: 'Kin ve öfkenizle ölün.'” Demek ki kin ve öfke münafığı çökertiyor, mahvediyor. Münafık çok korkar. Ayette diyor “bin yıl yaşasın ister, ölmeyi hiç istemez” diyor. Ölmek, yaşlanmak münafığın en büyük korkusudur. Bak, “kin ve öfkenizle ölün.” Allah kin ve öfkesinden dolayı öldüreceğini söylüyor Kuran’da. “Şüphesiz Allah, sinelerin özünde saklı duranı bilendir.” Saklı duruyor münafıklar. Allah dilerse mümin görebiliyor bunu.

Münafikun Suresi 4: “Sen onları gördüğün zaman cüsseli yapıları beğenini kazanmaktadır.” Yani müminler mesela baktıklarında boylu boslu, bakımlı, güzel veyahut estetik veyahut yakışıklı neyse yahut güzel giyimli, beğeniyor Müslüman bilmediği için. “Konuştukları zaman da onları dinlersin.” Mesela bilmişlik yapıyor, züppelik yapıyor ama Müslüman anlayamıyor onu, Müslümanların içinde olduğu için fark edemiyor, dinliyor onun konuşmalarını. Halbuki konuşmalarının altında hep fitne fücur ve pislik oluyor. Ama fark edemediği için “ben anlamıyorum herhalde” diyor. “(Oysa) Sanki onlar (sütun gibi) dayandırılmış ahşap-kütük gibidirler.” Odun gibi içi boş kof odun gibidirler yani ölü gibi bir mahluk. Şeytanın içine girmesiyle şeytanın hakim olduğu ölü bir varlık. Yani ruhu hakim değil şeytan hakim. Şeytan ruhuna ilka etmiş içine girmiş. “Her çağrıyı kendileri aleyhlerine sanırlar.” Mesela her konuşma, farz edelim bir şeyden anlatıyorsun “tamam benim aleyhime konuşuyorsun” diyor. Veyahut biri bir şey söylüyor “tamam benim aleyhime” diyor. Mesela bir iyilik yapıyorsun onu da aleyhine zannediyor. İslam’dan Kuran’dan bahsediyorsun aleyhine zannediyor. Birine iltifat ediyorsun aleyhine zannediyor. Bir yerde mesela tebliğ çalışması yapıyorsun, kitap yayınlıyorsun aleyhine zannediyor. “Onlar düşmandırlar,” diyor Allah yani Müslüman’ın düşmanı, “aldanmayın” diyor Allah. “..bu yüzden onlardan kaçınıp-sakının.” Yani çok dikkatli olun. Kaçınıp sakınma odur. Adeta satranç maçı gibi yahut bir akreple karşı karşıya gelmiş gibi çok özenli olun. Çünkü ne zaman zehrini akıtacağı belli olmaz. “Allah onları kahretsin;” diyor Cenab-ı Allah. Mümin de müminlere hidayet isteyecek, bütün insanlara hidayet isteyecek ama hidayet vermediği münafıkları Allah’ın kahretmesini isteyecek. Biz de Allah’ın münafıkları kahretmesini istiyoruz Cenab-ı Allah’tan. Bütün insanlığa hidayet vermesini ama hidayet vermediği münafıkları Allah’ın kahretmesini istiyoruz Rabbimiz’den. “Allah onları kahretsin nasıl da çevriliyorlar?” Diyor Allah. Çünkü ani oynaktır münafık. Mesela burada normal konuşurken birden köpekleşir. Köpekleşirken birden insana dönüşür, insana dönüşürken birden akrebe dönüşür, akrebe benzerken birden bukalemun gibi şekil alır her renge girer. Tam tipik bir şeytan karakteridir. Onun için Allah, “nasıl da çevriliyorlar?” diyor. Yani şekilden şekile giriyorlar diyor Allah.

 

Münafık Kuran'ı, Allah'ın Hükümlerini Dinlemeye Dayanamaz. Allah Bunu Özel Olarak Bildirmiştir

Münafık Kuran’ı dinlemeye dayanamaz, ayette var. Allah’ın hükümlerini dinlemeye dayanamaz. Tabii biz bunları anlatırken kime anlatıyoruz? Müslümanlara anlatıyoruz, iman edenlere anlatıyoruz. Münafık zaten bu konulardan hiç etkilenmez, muhatap da olmaz sadece kinini öfkesini artırır başka bir şey olmaz. Müminin kalbini açar, kalbini ferahlandırır, içinde olan hastalıkları giderir, ruhuna güç ve kuvvet verir, içi aydınlanır, bereket kazanır, derinlik kazanır, Allah’a yakınlığı artar. Cehenneme gidecekse cehenneme gitmekten azad olunur. Dalalete düşecekse dalalete düşmekten azad olunur. Münafık alametlerini iyi kavrayan ve üstüne alınan mümin berekete kavuşur, ferahlığa kavuşur asan olur, kurtuluşa erer. Ama üstüne almayan kendini yücelten zaten klasik münafıktır. O, ondan istifade edemez. Bunu biz anlatırken kendimize, müminlere, özellikle takva müminlere anlatıyoruz ki ruhlarında bir kir-pas varsa, bu tip anormallikler varsa derhal düzeltsinler, bu hastalıktan kurtulsunlar.

 

(Reuters ajansı Türkiye’nin Esad konusunda yumuşamaya gidebileceğini yazdı. Ayrıca Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde bir Kürt bölgesi kurulmasını engellemeye çalışma konusundaki kararlılığının Beşar Esat’ın pozisyonu konusundaki tutumunu yumuşatabileceğine de değindi.)

Kardeşim, karmakarışık konuşmasına gerek yok. Türkiye Suriye’nin bütünlüğünü korumakla mükelleftir. Beşar Esad, şu bu meselesi değil, Suriye halkı kimi seçiyorsa o. Beşar Esad ne alaka? Halka sorarsın, kimi istiyorsa onu getirirsin. İkinci olarak da; Türkiye güneydoğusunda, bir homoseksüel yapılanması, bir komünist-Stalinist PKK yapılanması, Türkiye’ye düşman, azgın bir devletin orada oluşmasını tabii ki kabul etmeyecektir. Ama bitişiğinde isterse yılan çıyan olsun o bizi ilgilendirmez. Engellemeye çalışırız ayrı mesele. Ama biz kendi içimizde yılana çıyana asla müsaade etmeyiz. Yoksa bizim daha önceki dönemlerde, hatırladığımızda Rusya soğuk savaş döneminde komünist Rusya’ydı. Bayağı saldırgandı tavrı. Suriye komünistti, Irak komünistti. Arnavutluk şu bu her tarafımız komünistlerle sarılıydı. Ama Türkiye dimdik ayaktaydı, hiçbir şekilde de hiçbir şeyden etkilenmedi. Yine etkilenmeyiz. Ama tabii ki tedbirimizi alırız, ayrı mesele bu.

 

Ramazan Nedeniyle İftar Ve Sahurla İlgili Alaycı Şakalar Yapmak Çirkin Bir Tutumdur

Ramazan nedeniyle sahur ve iftarla ilgili kötü kötü espriler, kötü kötü karikatürler yapıyorlar, çok münasebetsiz, saygısız üslup kullanıyorlar. Günah olur yaptıkları. Çirkin bir fiil, alay edeceklerse, şaka yapacaklarsa kendileriyle ilgili yapsınlar. İftarla, sahurla ilgili, oruçla ilgili, çirkin karikatürler, fıkralar Müslüman’a yakışmaz. Bundan kaçınsınlar.

 

(New York’taki iki yüzün üzerinde Müslüman bir araya gelerek Orlando saldırısının kurbanları için namaz kıldı, dua etti. Huffington Post’un haberine göre iki yüzün üzerindeki Müslüman farklı iftar etkinliğinde yan yana gelerek ölen eşcinsellerle birlik mesajı verdi.)

İşte bak Müslümanlığın perişanlığını görüyor musun? Irak’ta Suriye’de şehit olan Müslümanlar için böyle bir şey yapmıyor. Ama korku belasına homoseksüellerin saldırısından korktukları için, İngiliz derin devletinin saldırılarından korktukları için oturuyorlar orada onların ruhuna Fatiha okuyorlar. Kuran okuyorlar. Hiçbiri inanmıyor ki onların Kuran’a İslam’a. Denizde şehit olan Müslümanlar için okumuyor. Havadan bombardıman sonucu ölen şehit olan müminler için okumuyor. Milyonlarca Müslüman şehit edildi Irak’ta Suriye’de onlar için gıyabı cenaze namazı kılmıyor. Onların günahlarının affı için herhangi bir ne dua ne bir ayet herhangi bir ibadette bulunmuyor. Ama bak konu homoseksüeller olunca korkudan İngiliz derin devletinin yapacağı kötülüklerden korktukları için onlar için dua ediyorlar. Onlara Kuran kıraati yapıyorlar. Onlar için lehlerine ne gerekiyorsa kendilerince bir şeyler yapıyorlar. Bu işte Müslümanların perişan durumunu gösteriyor.

2016-07-03 05:02:30

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
GAZETECİ HAKAN EROL'UN SON İDDİALARINA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ VE BAZI...
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."