Evrenin Yaratılışı

Dr. David Snoke, Fizik ve Astronomi Profesörü, ABD, Yaşamın ve Evrenin Kökeni – Uluslararası Konferans 3 – 28 Nisan 2018, İstanbul

Herkese merhaba. Önceki konuşmacılar gibi ben de öncelikle organizatörlere beni davet ettikleri için teşekkür etmekle başlamak istiyorum. Son birkaç gün ben, eşim ve diğer arkadaşlar için muhteşemdi. Benim konuşmamın başlığı ‘biyologlar akıllı tasarım ilkelerini şimdiden kullanmaya başladılar ancak buna rağmen neden bu konudaki açıklamalarında sorunlar var?’.

Burada kullanılan ‘akıllı tasarım’ ifadesi temel olarak ‘dünyanın Allah’ın aklıyla dizayn edilmiş olması’ anlamına geliyor. Diyelim ki bir sabah uyandınız ve tüm biyolog ve biyofizikçilerin hayatın, akıllı bir tasarımla tasarlanmış olduğu ilkesini kabul ettiklerini gördünüz. Bu durumda dünya nasıl görünürdü? İnsanlar nasıl bilim yaparlardı?

Size bir örnek vereyim: bilimin nasıl farklı görüneceği sorusunu cevaplamak için, diyelim ki siz bir mühendissiniz ve bir bilgisayar şirketinde çalışıyorsunuz. Rakip üreticinin üretmiş olduğu bir çip elinize geçti. Gayet iyi çalışıyor. Sizin işiniz bu çipin nasıl çalıştığını çözmek, böylece üzerinde çalışabilir, yeni eklemeler yapabilir ve sizin şirketinize ait yeni bir versiyonunu üretebilirsiniz. Buna ‘ters mühendislik’ denir.

İki ayrı ihtimal düşünelim. Birinci ihtimalde size çipin, devrelerin rastgele yapılmasıyla ve işe yaramayan devrelerin atılması ve işe yarayan bir çip ortaya çıkıncaya kadar bu işleme devam edilmesiyle üretildiği söyleniyor.

İkinci ihtimalde size çipin işinde çok iyi olan usta bir mühendis tarafından tasarlandığı söyleniyor.

Çip hakkında size anlatılan bu iki hikayeden hangisine inandığınıza bağlı olarak çalışmalarınızın ne kadar farklı olacağınızı tahmin edebiliyorsunuz değil mi?

Birinci ihtimalde bir çok işe yaramayan parça bulunurken, ikinci durumda (neye yaradıklarını ilk bakışta anlamasam bile) bir amacı olduğunu bildiğim şeylerle karşılaşırdım. Ve bir amacı olduklarını bildiğim için de bunun ne olduğunu anlamak için daha fazla çalışırdım.

Bu alternatiflerden hangisi sizce bugün biyologların metotlarını en iyi tarif ediyor? Bugün biyoloji çalışmalarının büyük çoğunluğu ikinci düşünceye göre, yani biyolojik sistemlerin çok çok iyi tasarlanmış olduğu ön kabulüne göre yapılmaktadır. Sanki akıllı tasarım düşüncesi tamamen kazanmış gibidir. Tüm biyolojik araştırmalar ‘ters mühendislik’ şeklinde yapılmakta, canlı sistemlerin optimal şekilde tasarlanmış olduğu varsayımıyla hareket edilmektedir. Tabi ki çoğunlukla bu biyologların çoğu çalışmalarında Allah’tan bahsetmemektedir. Konuşmamın ilerleyen bölümlerinde bulgularını nasıl –Allah’tan bahsetmeden- açıklamaya çalıştıklarını anlatacak ve bu konudaki eleştirilerimi sunacağım.

Burada örnek olarak göstereceğim yazıların çoğu tek bir yayından alındı. Bu yayın internette de görülebilir. Ayrıca bu çıkarımlarım ABD’de katıldığım fizik konferanslarından, kalabalık biyofizik oturumlarından ve Princeton’dan Bill Bialek gibi ünlü biyofizikçiler (bildiğim kadarıyla kendisi inanan biri değil) ile yaptığım birebir görüşmelerden edindiğim izlenimlere dayanıyor.

Bu düşünce şeklini tanımlamak için genel olarak kullanılan deyim ‘teleoloji’dir, yani bir şeyde ‘bir amaç ya da hedef’ aramak. Tasarlanan sistemlerde belirlenen bir hedef olduğu ve yapılanların bu hedefe varmak için yapıldığını varsayarız. Standart evrim senaryosuna göre ise bir amaç ya da hedef yoktur. Bu yüzden Richard Dawkins kitabının ismini ‘kör saatçi’ olarak belirlemiştir. Ama şu anda biyolojik sistemlere ilişkin literatür ‘teleoloji’, ‘amaç’, ‘hedef’ ve 'tasarım' gibi terimlerle doludur. Tüm bu terimler sadece körlüğün olmadığını ortaya koymakla kalmaz, aslında bir hedefin varlığını açıkça gösterir.

Şimdi birkaç alıntı okuyacağım. Bunun örnekleri. Bu biraz uzun, bazı kısımlarını okuyacağım. Bu kişi ünlü bir biyolog ve ünlü bir biyoloji dergisinde yazıyor ve ‘biyologların teleoloji fikrini kabul etmeyi öğrenmeleri gerekiyor’ diyor. Bu kişi şöyle diyor: ‘gökyüzü neden mavidir? Herhangi bir bilim adamı bu soruyu bir mekanizma beyanı ile cevaplayacaktır: atmosferdeki gazlar bazı dalga boyundaki ışıkları diğerlerinden daha fazla yayar. Bu soruyu bir amaç beyanıyla cevaplamak yani –gökyüzü insanları mutlu etmek için mavidir- demek akıllarından geçmez. Ama biyolojide çoğu zaman ‘neden’ sorusunu, mekanizma ile ilgili değil de amaç ile ilgili sorarız. Dolayısıyla ‘gözde neden mercek var?’ sorusunun cevabı genelde merceğin ışığı odaklamak için olduğudur. Çok nadiren merceğin orada olma sebebinin, mercek hücrelerinin üzerini örten dışderi tarafından tetiklenmesi olduğu söylenir.

Moleküler biyologlar genelde teleolojik konulardan uzak durmaya çalışırlar, bunu nedeni belki de moleküler biyolojideki ilk davranış şekillerinin fizikçiler ve kimyagerlerce belirlenmiş olmasıdır. Genetikçiler bile fonksiyonu genelde genin yaptığı faydalı işler açısından değil, gen değiştiğinde ne olduğu açısından tanımlarlar. Moleküler biyoloji ve moleküler genetikçiler teleolojik konulardan kaçınmaya devam etmektedirler, ve eğer alanlarında ortaya çıkan gerçekler olmasa buna daha da devam ederlerdi. Moleküler biyologların son derece teleolojik bir soruyu yanıtlamaları gerekmektedir: tüm bu kompleksliğin amacı nedir? Bu elementler yeni bir amaç sisteminin temeli olarak görülebilir’.

Tekrar edeyim: yani biyolojinin yeni bir amaç sistemini, biyolojide tasarımı kabul etmek zorunda olduğunu söylüyor. Ve ‘biyologlar bu sayede moleküler biyolojinin ihmal edilmiş teleolojik yönüyle de ilgilenebilecekler. Hatta tüm bu komplekslik ne için? sorusu kısa bir süre sonra sadece birkaç biyoloğun sormaya cesaret edebildiği bir soru olmaktan çıkıp herkesin dilindeki bir konuya dönüşebilir.’

Bu kişi ünlü bir biyolog, seküler bir biyoloji dergisinde yazıyor. Bundan sonraki alıntıların da hepsini okumayacağım, sadece özetleyeceğim. Buradaki alıntıda, tekrar ediyorum bunlar ana akım literatürden alınma ifadeler, ve sadece teleoloji değil tasarım kelimesi de açıkça ve yaygın bir şekilde kullanılıyor.  Buradaki ilk alıntıda sebeplere sürecin sadece başına değil sonuna da bakmak gerektiği anlatılıyor. Aristo buna ‘nihai amaç’ demişti, bu da teleoloji demenin başka bir yoludur. Amaç ararsınız ve ihtiyaç duyulan şeyleri tespit etmek için geriye doğru gidersiniz, bu süreçte amacı tespit edersiniz. Aynı başta anlattığımız bilgisayar çipindeki ters mühendislik uygulaması gibi.

Dolayısıyla şu anda literatürde durum böyle. Bazı mühendislik terimlerini inceledim, bu konseptler şu anda biyolojide yaygın olarak kullanılıyor. Ancak bu sadece salt terminoloji değil, bilimin ilerlemesini sağlıyor.

Aşağıdakilerin hepsi biyolojide yer alıyor, ve mühendislik konseptleriyle aynı.

Eğer mühendis değilseniz, özür diliyorum, hepsini açıklamaya vakit yok ama bunların hepsi mühendislik okulunda okutulan kavramlar.

  • Geri bildirim döngüleri
  • Eşikleme ve ayrımsama
  •  Osilatörler ve frekans filtreleme
  •  Kontrol ve sinyalizasyon
  •  Bilgi depolama
  •  Zamanlama ve senkronizasyon
  •  Adresleme ve rotalama
  •  İşlev hiyerarşisi
  •  Yedekleme ve arıza güvenlikleri
  •  Etkileşimsel uyarlama

Ÿ Optimizasyon ve takas

Hatta çoğu zaman mühendisler, biyolojiye bakarak biyolojiden yeni metotlar, iyi metotlar öğreniyorlar.

Başka bir alıntı daha var. Yine hepsini okumayacağım. Ama bu alıntılarda tasarımın nasıl kullanılmış olduğunu görebilirsiniz. İlk alıntıda, bu bildiğim kadarıyla inançsız biri, ama buna rağmen canlı sistemlerdeki tasarım hakkında koca bir makale yazıp, sonunda politik nedenlerden ötürü yazısını ‘tasarımcı olduğunu ima etmiyorum’ gibi bir ifadeyle bitirmek zorunda kalıyor.  Lazer işaretçiyle göstereyim, parantez içinde, ‘evet tüm makale boyunca tasarımdan bahsettim ama Yaratıcı’dan bahsettiğimi düşünmeyin’ diyor.

İkinci alıntıya bakalım, ‘bilgi bilimi’ ifadesi kullanılıyor, ve biyolojinin temeli olarak adlandırılıyor. Önceki yıllarda ‘bilgi’ terimini birçokları kullanmak istemiyordu çünkü bilgi teleolojiyi akla getiriyor: yani bir amacı başarmak için bir sistem hakkında bilgi toplamak. Yani bilgi bilimi son derece sofistike bir mühendislik türüdür. Bir sonraki slaytta, hücresel seviyede gördüğümüz tasarımın sadece bir örneğini göstereceğim. Birkaç dakika önce çok güzel bir dans izledik. Moleküllere baktığımızda, bu molekül, her hücrenin içinde DNA’yı kopyalamak için kullanılır. Dediğim gibi bu da bir tür danstır. Size göstereceğim video DNA çoğaltma mekanizmasını gösteriyor. Avustralya’daki profesyonel bir bilim kurumu tarafından hazırlandı. Yıllarca süren araştırmalara ve bilgisayar modellemesine dayanıyor. Biraz ileri alayım. Allah, hücrenin içine bu şekilde dansa benzer bir uyumlu mekanizma yerleştirmiş. Şimdi başlaması lazım. Bir kez daha deneyelim. Bekleyelim diyorum çünkü bu çok güzel bir video. Onu beklerken size biraz daha bilgi vereyim. Bu, DNA’yı kopyalamak için kullanılan bir mekanizma. Elinizde bir DNA ve iki hücre var, hücre ikiye bölünüyor ve ... Evet. Gördüğünüz gibi bu dokuma mekanizması, DNA’nın kopyalanması sırasında kullanılır. Bu mekanizmanın doğal seleksiyon çalışmadan önce çalışması gerekir, çünkü doğal seleksiyon, DNA’yı bir nesilden diğerine aktarma fikrine dayanır. Dolayısıyla doğal seleksiyon birşey yapmadan önce bu mekanizmanın orada olması gerekiyor çünkü DNA’yı kopyalamanız gerekiyor. Şimdi videoya biraz müziğiyle bakalım. Müziğin sesini biraz açabiliriz. Bunların hepsi hayatın olması, DNA’nın kopyalanabilmesi için gerekli. Bunların hepsi molekül, bu noktaların her biri bir atom. Milyarlarca bölgesi olan bir bilgi dizisini kopyalamak kolay değil! Sistemin çalışması için ihtiyaç duyduğumuz da bu tarz bir mekanizma.

Peki Allah’a inanmayan biyologlar bunlar hakkında ne düşünüyor? Bazı biyologlar bu tarz yüksek tasarım düzeyinin darwinci evrimin bir sonucu olduğunu iddia ederler. İddialarına göre ‘zayıf organizmalar ölür ve işe yaramazlık genelde sistemleri zayıflattığı için işe yaramazlık seviyesi artar.

Bu argümanda iki sorun var:

 Öncelikle, bu ateist Darwinizmin bir tahmini değildir. Konuşmamın başlangıcındaki düşünce egzersizimizde yaptığımız gibi, eğer bir cihazın rasgele yapıldığını düşünürsek, karşımıza birçok çöp çıkacaktır. Bu yüzden Darwinciler çok fazla çöp olması gerektiğini söylüyorlar, Fazale Rana bunu anlattı.

 İkinci olarak bu argüman neden herşeyin bu kadar iyi, hatta mükemmel yapılmış olduğunu açıklamaz.

ENCODE projesinden uzun uzun bahsetmeyeceğim, Dr. Rana anlattı, ama ENCODE projesinde muhteşem sonuçlar elde edildi. Ben sadece özetleyeceğim. Dolayısıyla Dr. Rana’nın zaten anlattığı ENCODE projesini tekrar uzun uzun anlatmayacağım, ama ENCODE projesinden mükemmel sonuçlar elde edildi. Bazı insanlar DNA’nın bir kısmının çöp olduğunu iddia ediyor hala. Eskiden herkes körelmiş organlardan bahsederdi. Örneğin apandis ya da bademcik gibi organlar –ki bugün bunların savunma sistemimizin bir parçası olduğunu biliyoruz- hakkında uzun zaman bunların kötü dizayn edilmiş olduğu gibi şeyler söylendi. Ama söylediğim gibi sistem biyolojisi, hızla optimal dizayn fikrine doğru hareket ediyor. Bu fikre göre herşey muhteşem bir şekilde dizayn edilmiş.

Dolayısıyla evrimciler, tasarımın, etkinliğin, hayatın mükemmel bir şekilde ayarlanmış olması gerçeğinin doğal seleksiyondan kaynaklandığını iddia ettiğinde birçok sorun ortaya çıkıyor. Detaya girmeyeceğim çünkü fazla teknik ama birkaç sene önce bazı kişilerle birlikte bazı sayısal simülasyonlar yaptım ve doğal seleksiyonun sistemlere optimizasyon verip veremeyeceğini inceledik. İnsanlar verebileceğini farz etme eğilimindeler, ama bunu farz etmelerine rağmen, şaşırtıcı bir şekilde bunun olabileceğini gerçekten ispat etmeye yönelik pek bir şey yapılmadı.

Bu çalışmayı özetleyecek olursam, ben buna ‘catch 22’ problemi diyorum. Catch 22, İngilizcede hangi seçeneği seçersen seç kaybedeceğin bir problemi anlatan bir deyimdir. Catch 22 isimli bir filmden doğmuştur. Eğer canlı sistemlerin yeni şeyleri kolayca ekleyebileceğini varsayarsak, o zaman her türlü yeni, işe yaramaz şey ortaya çıkabilecektir- bu durumda onlara ‘körelmiş’ organ denir. Darwinistler geçmişte bunun olduğunu düşünmüşlerdi, canlı sistemlerin bir sürü işe yaramaz elementle dolu olduğuna inanmışlardı. Bu, daha önce Dr. Rana’nın anlattığı ‘çöp DNA’ fikrinin argümanıdır. Ama böyle bir şey sonucunda optimizasyon oluşmaz- böyle bir sistem olsaydı etrafta birçok işe yaramaz şeyi olan canlılar olurdu. Sistemler biyolojisinde optimal tasarıma ilişkin yeni görüşlerde artık işe yaramaz şeylere yer yok. Dolayısıyla bu problemi çözmek için diyelim ki doğal seleksiyon bu tarz faydasız şeyleri ortadan kaldırıyor çünkü böyle faydasız şeyleri olan canlılar ölüyor. Bu, Allah inancı olmayan ‘optimal tasarım’ kişilerinin ana argümanı. Ama eğer bu doğru olsaydı, evrim asla ilerleyemezdi! Çünkü fonksiyonu olmayan şeyler yeterince uzun süre kalamayacak ve kısa süre içinde ölecektir. Yani bir Catch 22 durumu. Eğer faydasız şeyler hızlı bir şekilde üretiliyorsa, o zaman elinizde birçok körelmiş organ olur ve eğer bu faydasız şeyler ortadan kalkıyorsa, o zaman hiçbir zaman faydalı bir şey gelişmeyecek demektir.

Konuşmamın son kısmında teleolojiin neden bilimde yasaklandığından bahsedelim. Peter Harrison’ın bilimsel devrim tarihi hakkında yazdığı çok güzel bir kitabı var. Bilimsel devrim Avrupa’daki reform hareketiyle aynı vakitlerde gerçekleşti, ve bu da tesadüf değil. Eğer antik çağlara gidersek, dünyadaki birçok insan doğaya bakıp bunların birer alamet olduğunu söyleme eğilimindeydi. Doğada ya da kutsal kitaplarda kendilerine özel mesajlar olduğunu düşündükleri yerler ararlardı. Bu da kötü bilim ve kötü teolojiye yol açtı. Çünkü insanların bir şeyi yorumlamalarında, spekülasyon yapmalarında ya da hayalgüçlerinde herhangi bir sınır yoktu. Dolayısıyla Avrupa’daki reform hareketinin bir tür ‘kafası açık’, ‘hurafelerden uzak’ düşünce devrimi, insanların ‘çılgın spekülasyonlar yapmayı bırakalım, ve herşeyi olduğu gibi yorumlayalım’ dediği bir zaman olduğunu düşünebiliriz. Bunun sonucunda İncil’e ilişkin net bir bakış açısı gelişti ve bilim ve en son olarak da bilimsel devrim ortaya çıktı.

Reform sonrasında, bilimsel devrim, sonrasında da aydınlanma geldi, bu da modern sekülerizme yol açtı. Bunun sonucunda amaca dair tüm fikirler reddedildi ve ruhu olmayan, makine gibi olan bir evren fikri ortaya çıktı.

Ama şu anda, daha önce de dediğim gibi, biyoloji ve fizik, terminolojimize amaç ve teleoloji fikrini geri getiriyor. Fizik dünyasında ‘ince ayar’ olarak bilinen benzer bir kavram var; öyle ki bu kavrama göre sadece biyoloji değil tüm evren bir amaç üzere tasarlanmış görünüyor.

Birçok modern insan akıllı tasarım hareketinin bizi eski ‘batıl inanç’ günlerine geri götüreceğine ve bunun sonucunda her yerde alamet aramaya başlayacağımıza inanıyor ve bundan korkuyor.

Ama son iki yüzyıldır, reform hareketinden sonra, birçok önde gelen bilim adamı, hatta çoğunluk dindar kişilerdi, ve Allah’ın doğadaki amacını görebilmişlerdi, ve bu sırada asla bir batıl inanış içine girmemiş, bilimlerini yaparlarken son derece dikkatli davranmışlardı.

Aşağıda size bazı bilim adamlarından bahsedeceğim, detaylı olarak tüm alıntıları okumayacağım ama bu alıntılar, tasarımın var olduğunu düşünmenin mistisizm ya da batıl inanca yol açmayacağını gösterecek.

İlk örnek Isaac Newton. Birçok kişi Isaac Newton ve modern bilimin birçok kurucusunun Allah’a inanan Hristiyanlar olduğunu bilmez. Bu sadece isimde kalan bir inanç değildi. Isaac Newton’ın Allah inancı çok güçlüydü; öyle ki bilim hakkında iki kitap yazmışken teoloji hakkında dört kitap yazmıştı. Allah inancı çok güçlüydü ve inancını bilimine taşıdı. Örneğin bu alıntılarda Newton aslında Allah’a inanmayan kişilerle dalga geçiyor ve bu kişilerin akılsız olduğunu, ateizmin saçma olduğunu söylüyor.

William Harvey, birçok kişi tarafından modern tıbbın kurucusu olarak bilinir. Allah’a olan inancını biliminde ilerlemek için bir yol gösterici olarak kullandı. Örneğin insan vücuduna bakarak kan dolaşım sisteminin nasıl çalıştığını anlamak istiyordu. Allah inancı olduğu için vücudun çok iyi dizayn edilmiş olduğunu düşündü, örneğin ne işe yaradığını bilmediği birşeyler bulduğunda, örneğin kalp kapakçıklarını bulduğunda, bunların iyi bir amacı olduğunu düşündü ve ters mühendislik uygulayarak sistemin nasıl çalıştığını ortaya çıkardı. Yazılarında açık bir şekilde bu kadar kapakçığın bir tasarımın eseri olması gerektiğini düşündüğünü ve daha sonra bu nedenle kapakçıkların amacını anlamak için harekete geçtiğini anlatıyor.

Çok ünlü bir matematikçi olan Blaise Pascal, ki o da çok dindar bir Hristiyandı, şöyle demişti:

İnsanlar dini hakir görüyor; hem nefret ediyor hem de doğru olmasından korkuyorlar. Bunu düzeltmek için işe öncelikle dinin akla ters düşmediğini göstererek başlamamamız gerekir. Ve dini inanışları hakkında birçok şey yazdı.

Leibniz, kalkülüsün babası. Aslında Newton’da kalkülüsün babası olduğunu iddia etmişti ve aralarında bu konuda bir tartışma olmuştu. Leibniz, doğayı izlemenin insanı Allah’ın yaratmasına götüreceğine inanıyordu. Şöyle diyor: ‘eserlere bakarak eseri meydana getireni anlayabiliriz’.

William Thompson, daha sonraki adıyla Lord Kelvin, termodinamiğin babası sayılır, o da çok dindar bir Hristiyan’dı ve varlığımızın, doğanın, rasgele bir atom kalabalığından ibaret  olmadığının bir kanıtı olduğunu söylerdi. Bilim insanlarının bir yaratıcı olup olmadığına dair düşünmelerinin, sadece ölü madde değil beyin ve ruhları olan insanların var olmasının, bu insanların birşeyler düşünüyor olmasının bile tek başına kanıt olduğunu söylerdi. Çünkü biz kör değiliz, bir amacımız var, bir anlamda bu da evrenin bir amacı olduğunu kanıtlıyor. Çünkü amaç yoktan ortaya çıkmaz.

Ve son olarak, bir tane daha var, bu yüzyıldan, aslında 20.yüzyıldan. Uzay yolculuğunun babası Wernher von Braun. Şöyle diyor: ‘Sonu olan insanın, her zaman ve her yerde nazır olan, her şeyi bilen, her şeye kadir ve sonu olmayan Allah’ın varlığını kavraması mümkün değildir ... Allah’ı sonsuz iyi ve sonsuz hikmet sahibi, sonsuz akıl sahibi olan ve Kendini yarattıkları yoluyla gösteren bir irade olarak inanç yoluyla Kabul etmenin en doğru seçenek olduğuna inanıyorum.

Gördüğünüz gibi tüm bu bilim insanları Allah’ın etrafımıza bakılarak anlaşılabileceğini söylüyorlar. Sadece "rasyonel bir adım at" demiyorlar, "Allah'ın yarattıklarından ötürü inan" diyorlar. Örnekler çok fazla. Örneğin şahsen tanıdığım ve soğuk atomlar üzerindeki çalışmaları nedeniyle Nobel ödülünü kazanmış olan Dr. Bill Philips. Yani Allah’a inanmanın, Allah’ın her şeyi bir amaçla yarattığına inanmanın, iyi bilim yapmanın önünde bir engel olmadığını gördük.  Tam aksine, bu bahsettiğimiz bilim insanlarının çok güzel bilim yapmasına vesile oldu.

Sonuç olarak, biyoloji ve biyofiziğin hızlı bir şekilde, özellikle canlı sistemlerde olmak üzere, herşeyde iyi bir tasarım olduğu düşüncesine, yani herşeyin bir amaçla tasarlandığı düşüncesi, yani teleolojiye doğru gittiğini görüyoruz. Sistem biyolojisi gibi birçok biyoloji dalında bir konu anlatılırken aslında evrime çok az atıfta bulunur, genelde ilk paragraflarda bahsedilir ve ‘tabi ki evrim buna yol açtı’ gibi bir cümle kurulur, ama bunu der demez hemen arkasından tasarımdan bahsetmeye başlarlar.  Ve canlı sistemlerde herşeyin çok iyi tasarlandığını varsayarak ters mühendislik yaparlar. Bunu yapan bilim insanları çoğunlukla inançsızlar. Sorulduğunda bu iyi tasarımın uzun süre devam eden kör evrimden kaynaklandığını söylüyorlar, ama biraz önce de bahsettiğim gibi bunun nasıl mümkün olabileceğini kimse gösteremedi. Benim sayısal simülasyonlarım da doğal seleksiyonla böyle birşey olmasının mümkün olmadığını gösterdi.

Dolayısıyla bu konuda hala tartışmalar var. Bu tartışmaların çoğunluğunun kökeninde bilimsel düşüncede Allah’ın rolünün kabul edilmesinin mistisizm ve hurafeye dönüşe yol açacağı korkusu var. Ancak böyle olmak zorunda değil. Bilakis, bilimsel devrim dindar Hristiyanlardan, inançlarını ve Allah’ın yarattığı dünyayı rasyonel olarak düşünen insanlardan geldi. Teleolojiye inanç iyi ters mühendisliğe yol açabilir. Teşekkür ederim.

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-05-31 08:16:13

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
GAZETECİ HAKAN EROL'UN SON İDDİALARINA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ VE BAZI...
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."