Evrenin Yaratılışı

Atomdan moleküllere

 

Atomların birbirlerine bağlanmasıyla moleküller oluşur. Moleküller bir araya geldiğinde ise MADDE oluşur. Atomların aralarındaki özel bağ,içinde yaşadığımız evrenin oluşumu ve bizim varlığımız için elzemdir.

Bağlanmak üzere ikiatom yanyana geldiğinde, ikisi arasında bir elektron gidip gelmeye başlar. Artık iki atom birleşip bir element oluşturmuşlardır. Atomlardan bahsederken kullandığımız “bağ” kelimesi bizi yanıltmamaldır. Gerçekleşen olay sadece bir veya birkaç elektronun iki atom arasında gidip gelmesinden ibarettir.

Atomlar bu bağ ile bir araya gelerek, kendi özelliklerinden çok daha farklı yepyeni bir madde meydana getirirler. Örneğin iki hidrojen atomu ve bir oksijen atomu, yepyeni bir ürün ortaya çıkarabilmek için tümüyle değişmişlerdir. Ortaya çıkan bu yeni ürünün adı ise “su”dur.

Bu değişime diğer bir örnek ise günlük hayatta kullandığımız sofra tuzudur. Sofra tuzu, sodyum ve klor atomlarının birleşmesi ile oluşur. Burada dikkat çekici önemli nokta ise, sodyumun patlayıcı, klorun ise zehirli olmasıdır. Bir araya geldiklerinde insan için gerekli bir lezzet halini almışlardır.

Bazen birkaç atom bir araya gelerek su gibi küçük molekülller, bazen de çok sayıda atom bir araya gelerek protein gibi son derece büyük ve kompleks moleküller meydana getirirler. Bu öylesine hassas bir sistemdir ki, oluşan moleküllerdeki çok küçük bir değişiklik içtiğimiz suyu zehire, yenilmez bir şeyi yenilebilir hale ya da akışkan bir maddeyi katı hale dönüştürebilir.

Örneğin suyu oluşturan atomlar eğer bir oksijen atomu ile daha birleşirlerse, formül H2O yerine H2O2 olur. Yeni eklenen bu tek atom, bize hayat veren, rahatlıkla içmek için kullanabildiğimiz suyu, zehirli etkilere sahip olan hidrojen peroksite dönüştürmüştür.

Evrende toplam 109 atom vardır. Sadece 109 atomdan tüm kainatta böylesine bir çeşitlilik oluşmuş olması hayranlık uyandırıcıdır.

Atomları birbirlerine bağlayan bağlar, son derece küçük boyuttaki elektronların boşluk içinde yaptıkları gezintilerden başka bir şey değildir.

Bu gezinti; soluduğumuz havayı, yaşadığımız evi, köpekleri, kedileri, çiçeklerin kokusunu, elmanın tadını, içtiğimiz suyu, vücudumuzdaki enzimleri, gezegenleri, kısacası var olan her şeyi meydana getirir.

Yokluktan varlığın oluşması, boşluktan ağırlığın ve maddenin meydana gelmesi, renksizlikten rengin, kokusuzluktan kokunun ortaya çıkması, Allah'ın yaratışındaki üstünlüğün delillerindendir. Elektronların gözle görülmeyen hareketlerinden dağları, yıldızları,hayvanları, bitkileri ve insanıoluşturan, herşeyi kusursuzca yaratan Kudret; sonsuz ilim ve akıl sahibi ve yerlerin ve göklerin Hakimi olan Allah'tır.

Sizin için yerde olanların tümünü yaratan O'dur. Sonra göğe yönelip de onları yedi gök olarak düzenleyen O'dur. Ve O, herşeyi bilendir. (Bakara Suresi, 29)

2011-08-12 16:27:07

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top