Evrenin Yaratılışı

Adnan Oktar'ın Near FM (İrlanda) röportajı, (25 Ekim 2009)

SUNUCU: Burası Near FM. İslam in Focus’u dinliyorsunuz. Ben program sunucunuz Abdül Hasib. Bugün çok ünlü bir İslami şahıstan bahsedeceğiz. Kendisi kitaplarını yazarken Harun Yahya ismini kullanıyor. Gerçek ismi Adnan Oktar. Adnan Oktar bize Türkiye’den katılacak. Kendisi Türkçe konuşacak ve Dr. Ahmet Babuna bizim için  çevirecek. Mesajlarınız için 0876944500’yı, telefonlarınız için 018671190’yı arayabilirsiniz. Bizi arayabilir ya da mesaj gönderebilirsiniz çünkü bugün gerçekten önemli bir program yapacağız. Sayın Adnan Oktar ve Ahmet Babuna programımıza hoş geldiniz ve bize bağlandığınız için teşekkür ederim.

ADNAN OKTAR: Biz de teşekkür ediyoruz. Sizlerle inşaAllah bir arada olmak, konuşmak çok çok güzel bir şey.

SUNUCU: Tamam. Hemen hızlıca Harun Yahya ve Adnan Oktar’ı dinleyicilerimize tanıştıralım. Sayın Adnan Oktar 1956 yılında doğdu. Kendisi Harun Yahya ismiyle yazıyor ve evrim-Yaratılış tartışmasında İslami Yaratılışçılığın önde gelen bir savunucusu. Daha da önemlisi eski dünya Yaratılışçılığına karşı bir isim. Siyonizme, masonluğa karşı ve bu ikisini birbiriyle çok yakından ilintili olarak görüyor. Sayın Adnan Oktar’ın anti-semitik olduğuna emin olmama rağmen hiç bir şekilde bir Yahudi düşmanı değil. Kendisinden biraz sonra hayat hakkında ve evrim-Yaratılış teorileri hakkındaki görüşlerini alacağız. Bu nedenle bize sorularınızı gönderebilir ve 0876944500 no'lu telefondan arayabilirsiniz. Sayın Adnan Oktar’a ilk sorum şu: Siz İslam dünyasında çok ünlü bir şahsiyetsiniz ve anladığım kadarıyla yüzlerce kitap yazmışsınız. Sizin organizasyonunuz, Harun Yahya’nın kurmuş olduğu organizasyon evrim teorisini çürüten pek çok belgesele imza attı. Evrim teorisi Hindistan’dan Çin’e, ABD’den Kanada’ya, İrlanda’ya dünyadaki tüm okullarda müfredata dahil olup okutulmasına rağmen biz burada düzenli müfredatın bir bölümü olarak görüyoruz. Siz niçin evrime karşısınız? Teorinizin bilimsel dayanağı mevcut mu?

ADNAN OKTAR: Tamamen bilimsel delillere dayanıyor. Çünkü 250 milyon adet fosili delil olarak kullanıyoruz. 250 milyon adet yaratılışı ispat eden delil var şu an dünyada ve bunun sayısı her an artmaktadır. Bir proteinin tesadüfen meydana gelmesi bilimsel olarak imkansızdır. Bununla ilgili Yaratılış Atlası isimli eserimde çok detaylı bilgi var.
www.Harunyahya.com adresinde bu çok detaylı olarak incelenebilir.

SUNUCU: Peki. Bu çok hızlı bir cevaptı. Bize ve seyircilerimize öncelikle sizin bakış açınızdan Yaratılış ile evrim arasındaki farkı anlatabilir misiniz? Sonra da İslami Yaratılış nedir, açıklayabilir misiniz?

ADNAN OKTAR: Evrim teorisi bir pagan inancıdır. Eski Sümerlerde, eski Mısır’da da aynı inanç vardı. Tarihin en eski devirlerinden beri devam eden bir putperest inançtır. Nil’in çamurlarından, Nil nehrinin kenarında oluşan çamurlardan bütün insanların ve hayvanların oluştuğuna inanıyordu o zamanın firavunu ve çevresinden oluşan insanlar. Aynı şekilde Sümerler’de de bu inanç vardı, eski Yunan’da da vardı. Bilimsel delillere dayalı olmayan bir inançtır bu. Aynı şekilde İbn Miskeveyh  isimli bir güya Müslüman alim de bu düşünceyi savunmuştur. Masonik inanç olan bu Darwinizm en eski tarihten beri bu şekilde savunulur. Fakat bir gün gerçeklerin ortaya çıkacağını hiç düşünmedi Darwinistler. 250 milyon adet fosilin varlığını insanlardan sakladılar. Ben bu gerçeği ortaya çıkarttım ve kitabımda bu fosillerin fotoğraflarının bir kısmını ortaya koydum ve bu bomba etkisi yaptı. Bütün Amerika’da, İngiltere’de, Fransa’da, Rusya’da ünlü ve önemli bütün profesörlere, bilim adamlarına ve sanatçılara bu kitaplardan gitti ve gerçekleri bütün açıklığıyla görmüş oldular. Çünkü 300 milyon yıllık, 400 milyon yıllık, 500 milyon yıllık fosillerde bile bu gerçeği açık açık görüyoruz. Bizim arkadaşlarımızda da bu fosillerden var. Ben de diyorum ki, eğer Darwinistler iddialarında samimiyseler, tek bir tane bana ara fosil getirsinler yani kendi iddialarını ispat mahiyetinde olan ara fosil dedikleri herhangi bir parçayı bana getirsinler, 10 trilyon para vereceğim dedim. Halen bu iddiam geçerli. Hatta isterlerse noterden de belge düzenleyebilirim. Darwinizm tam bir safsata, tamamen yalanlara dayalı olan, bilimsellikten uzak bir teoridir. Bizim anlattığımız gerçekler ise paleontolojiye, jeolojiye, fiziğe, kimyaya, biyokimyaya dayalı çok detaylı, bilimsel delillere dayalı izahlardır.

SUNUCU: Peki. Dinleyicilerimiz için hemen mesaj yollayabilecekleri numarayı hatırlatmak istiyorum, 0876944500. Ayrıca 018671190 numaralı telefondan bizi arayabilirsiniz. Şimdi Sayın Adnan Oktar, siz bu devasa organizasyonu İslami Yaratılışı savunmak için kurdunuz. Kitaplarınızda ve www.harunyahya.com sitenizde öne sürdüğünüz bu görüşlerinize karşı çıkanlar mutlaka vardır. Ama biliyorsunuz modernistlerle sözde İslami kesim arasında bir ihtilaf mevcut ve bunu modern toplum üzerinde dinin herhangi bir etkisinin olmasını istemeyen seküler kesimin bulunduğu Türk siyasi arenasında görebiliyoruz. Siz de dinin modern toplumda, bilimde, modern düşünce sisteminde ve geleceğimizin iyileştirilmesinde çok önemli bir rol oynadığını söylüyorsunuz. Bu noktayı dinleyicilerimize anlatabilir misiniz?

ADNAN OKTAR: Din bize gerçekçiliği, akılcılığı öğretir. Kuran’da bilimi araştırmak, bilimle Allah’ın varlığının delillerini görmek farzdır. Bilim Allah’ın sanatını bize anlatır. Dolayısıyla bilimle din iç içedir. Dinsiz bilim olmaz, bilimsiz de din olmaz. Bu Einstein’ın da bir sözüdür ayrıca ve Kuran’a dayalı bir sözdür bu. Din insanların güzel ahlaklı olmasını, birbirlerini sevmesini, birbirleriyle dost olmalarını, vefalı, sadık olmalarını, sevecen olmalarını sağlar, insanlara aşkı, derinliği verir, insanlara insan olduğu inancını verir, hayatı dolu dolu hale getirir ve sonsuz hayatın güzelliğini anlatır. Hayat kısa bir hayat değildir. Sonsuzdur hayat. Biz bunun bir bölümündeyiz. Öldüğümüzde ikinci hayatımıza geçmiş olacağız, bu ikinci hayatta da sonsuzluk yaşanacaktır. Yani sonsuza kadar bu ikinci hayatta inşaAllah yaşayacağız. Kimi insanlar cennete kimi insanlar cehenneme gideceklerdir. Cennet güzellikler yurdudur. İnsanlar orada birbirlerine şefkat, sevgi ve muhabbetle davranacaklardır. Orada her şey akıllıdır, her cisim insanların emrindedir. Gel dersen gelir, git derseniz gider. Meyveler de akıllıdır. Ağaca eğil dersin, dalı eğilir. Koparırsın dalı, yine aynı anda meyve olur. Çok harika bir yerdir cennet. Cehennem de insanın hoşlanmadığı, acı çektiği, rahatsız olduğu her şeyin bulunduğu, insanların kötü ahlaklı olanlarının cezalandırıldığı bir yerdir.

SUNUCU: Peki. Yine çok hızlı olarak bize Harun Yahya’nın kurmuş olduğu organizasyonu anlatabilir misiniz? Ben bir süre önce, 2003 yılında Türkiye’ye gitmiştim, ve kitaplarınızın, CD ve DVDlerinizin üretildiği yayınevinde ve belgesellerinizin montajının yapıldığı stüdyoda bulunma mutluluğuna eriştim. Bu yapıyı bize anlatabilir misiniz? Bu sistem nasıl işliyor?

ADNAN OKTAR: Allah’a çok şükür 300’ün üzerinde kitabım var. Bunların büyük bölümü 60 yabancı dile çevrildi. 60’ın üzerinde hatta yabancı dile çevrildi. İnternetten sırf bu yıl şu ana kadar 80 milyon kitabım indirildi. Bir o kadar CD indirildi. Hatta daha fazla CD sayısı. Başarılı güzel bir çalışmamız var Allah’a çok şükür. Hemen her gün televizyonda canlı yayında programım oluyor. Dünya çapında bu yayınlanıyor, Türkiye çapında yayınlanıyor. Birçok insan bu bilgilerden istifade ediyor inşaAllah. Hz. Mehdi’nin zuhur vaktindeyiz. Ben Hz. Mehdi’nin öncüsü olan, Hz. Mehdi’ye zemin hazırlayan bir insanım. Bu asrımızda Mehdi gelmiştir, hicri 1400’de yani 1980 yılında Mehdi gelmiştir. Hz İsa (a.s.)’ın inişine de en fazla 15-20 yıl kaldı. Hz. İsa (a.s.) aynı orijinal haliyle, 33 yaşındaki haliyle, yeniden dünyaya gelecek. Aynı kıyafetleriyle gelecek. Uzun saçlı, güzel yüzlü, gri gözlü, atletik yapılı çok güzel bir insandır Hz. İsa (a.s.). İnsanlar onu görecekler, onun aklını, güzel ahlakını görecekler. Hz. İsa (a.s.) zamanında da İslam bütün dünyaya hakim olacak. Bu dediklerimi de kısa süre içinde inşaAllah göreceksiniz.

SUNUCU: Peki. Mesajlarınızı 0876944500’ya göndermeyi veya bizi 018671190 numaralı telefondan aramayı lütfen unutmayın. Harun Yahya olarak da bilinen Adnan Oktar ile konuşuyoruz. Kendisi İslam dünyasında önde gelen bir İslami şahıs. Sayın Adnan Oktar kendinizi bir alim olarak mı tanımlarsınız? Kendinizi alim olarak sınıflandırır mısınız?

ADNAN OKTAR:  Hayır ben Allah’ın herhangi bir kuluyum. Herhangi bir Müslüman kardeşinizim. En fazla yazar olabilirim.

SUNUCU: Peki. Mehdi’nin zuhurundan bahsettiniz. Bize bu terminolojiyi bilmeyen dinleyicilerimize Mehdi’yi anlatabilir misiniz? Kimdir Mehdi? Niçin çıktığını veya 1400 yılında çıktığını söylüyorsunuz?

ADNAN OKTAR: Tevrat’ta Mesih olarak ismi geçer. Diğer kutsal Kitaplarda da geçer. Daha önce gelen Kitaplarda da geçmiştir. Peygamber Efendimiz (sav)’in hadislerinde Mehdi (as) detaylı olarak tarif edilir. Buhari, Müslim, Tırmizi, İbn Mace, Sünen-i Nesehi, Sünen-i Davud gibi sahih hadis kitaplarında geçer. Hanefi, Hanbeli, Maliki, Şafi mezheplerinde yani Sünni inançta, Şia’da, Caferilikte, Alevi inancında da, yani Müslüman aleminin yüzde doksan beşinin inançlarında bu konu geçer. Mehdi (as)’nin vakti gelmiştir. Peygamberimiz (sav)’in soyundan mübarek bir insandır. Zuhur etmiştir. Dış görünümü, dış alametleri de belirtilmiştir. Onun çıkış alametleri de vardır, çıkmadan önceki alametler, bunlar da belirmiştir. Birkaç tane çıkış alametinden belirteyim, birkaç tane de dış alametlerinden belirteyim. Çıkış alametlerinde, on beş gün arayla ay ve güneş tutulmaları var bu oluşmuştur, Ramazan ayında oluşmuştur bu on beş gün arayla. Kabe baskını ve Kabe’de kan akıtılması bir alamettir, bu da oluşmuştur. İki kuyruklu yıldızın üst üste çıkması vardır, bu da  oluşmuştur. Bunları bir Oktar kısaca açıklasın sonra dış alametleri hakkında da bilgi vereceğim.

SUNUCU: Peki. Muhammed Ali isimli dinleyicimiz Dublin’den bir soru sormuş mesaj yollayarak...Sorusu şu: “Dava için insanları yetiştirdiğiniz bir enstitünüz var mı? Dava tebliğ anlamına mı geliyor? Siz evanjelik bir organizasyon musunuz, yani İslam’ı evanjelikleştiren, insanları İslam’a davet eden?

ADNAN OKTAR: Evanjelikleri, Katolikleri, Ortodoksları, Protestanları ve hepsini tabii ki kardeşimiz olarak görüyoruz. Musevileri... Onlarla da işbirliği yaparak ateizme, masonluğa, komünizme, faşizme ve insanları mutsuz eden her türlü zulüm sistemine karşı bir fikri mücadele içerisinde olacağız tabii ki. Onlar da Ehli Kitap oldukları için bizim kardeşlerimizdir. Onlar Kuran’da Ehli Kitap olarak geçer. Onları korumak,  kollamak, onlara yardımcı olmak Müslümanların görevidir. Biz de bu görevi yapmakla mükellefiz. Peygamber Efendimiz (sav) zamanında da bu böyleydi.

SUNUCU: Peki. Yarım saatlik programımızın yarısına gelmiş bulunuyoruz ama bu kısa aradan sonra bir yarım saatimiz daha var. Bu nedenle hiç bir yere ayrılmayın. Bu arada Sayın Oktar’a soru ve yorumlarınızı gönderebilirsiniz. Mesajlarınızı 0876944500’ya gönderebilirsiniz. Kısa bir aradan sonra tekrar beraber olacağız.

Evet Near FM’deyiz. Islam in Focus programını dinliyorsunuz. Ben Abdülhasib, bu akşamüstü programınızın sunucusu benim. Global World programının yarım saatini aldık bugün. Bize bu imkanı tanıdığı için Tony Fritz’e çok teşekkür ederiz. Telefonda Sayın Adnan Oktar bizimle; kendisi Türkçe olarak sorularımızı cevaplarken Dr. Ahmet Babuna bizim için çeviriyor. Her ikisine de teşekkür ederiz. Eminim çok meşgulsünüz ama burada kısaca geçmişinizden bize bahsedebilir misiniz? Bize mesajla sorulmuş bu sorular. Bir tanesi Harun Yahya’nın kült bir organizasyona sahip olduğunu söylemiş. Böyle bir şey doğru mu acaba?

ADNAN OKTAR: Yok. Ben çok samimi bir insanım. Arkadaşlarım da çok samimi insanlar. Hepimiz Allah’tan korkan Allah’ı çok seven, Kuran’a göre hareket eden, Hanefi mezhebine mensup arkadaşlardan oluşuyor, yaklaşık 7-8 tane de Şafi kardeşimiz var Şafi mezhebinden. Yani hepsi Ehli Sünnettir kardeşlerimizin. Birkaç tane Alevi kardeşimiz var. Onlar da başımızın tacı. Gizli saklı hiçbir yönümüz yok. Son derece sevgiye, merhamete, şefkate açık olan, tartışmaya açık olan, demokratik düşünceyi savunan, özgürlüğü savunan, özgür düşünen, iyi niyetli insanlarız. İyi niyetli ve samimi olan her insanı da dost ve kardeş biliriz. O tip düşünceler masonların çıkarttığı dedikodulardan ibaret. Masonlar bizimle baş edemedikleri için aleyhimizde birçok komplo ve oyun yaptılar birçok iftira attılar. Hepsinden beraat ettik. Beni akıl hastanesine koydular. Akıl hastası dediler. On ay akıl hastanesinde tuttular. Fakat askeri hastanede ruhen ve bedenen tam sağlıklı olduğuma dair rapor verildi ve ayrıca Adli Tıp’ın  Üst İhtisas Kurulu’nda da ruhen ve bedenen tam sağlıklı olduğuma dair rapor verildi ve bu oyun da bozulmuş oldu. Yani bana yapılan bu komplo da ortadan kalkmış oldu. Kokain komplosu yapıldı. Emniyetteyken yiyeceğime, içeceğime kokain karıştırıldı. Fakat bunun bir oyun olduğu, yiyeceğime içeceğime karıştırıldığı Adli Tıp’ta ispat edildi ve mahkemede beraat ettim. Buna benzer onlarca oyun ve komployla karşılaştım. Dokuz kere de suikast ile karşılaştım, silahlı suikast ile. Hepsinden de Allah’ın izniyle kurtuldum. Akıl hastanesinde de en galiz şartlarda yatırıldım, ayağımdan zincirlendim. Ama her zaman Allah’a şükrettim. Bunlar Müslümanların karşılaşacağı normal olaylardır. Kuran’da da Allah yolunda mücadele edenlerin böyle zorluklarla karşılaştıkları açıkça anlatılmaktadır.

SUNUCU: Kendisini JJ olarak tanıtan Dublin’den bir dinleyicimiz, “Harun Yahya’nın web sitesine baktım; sanki bir çete lideri gibi görünüyordu” diyor. Sayın Harun Yahya, böyle bir soruya ne diyorsunuz?

ADNAN OKTAR: Bu tarzda da benimle ilgili bir dava oldu. Fakat Cumhuriyet savcısı dava dosyasında benimle ilgili ve arkadaşlarımla ilgili hiçbir aleyhte delil olmadığını açıkladı. Ayrıca bu iddiaların, dosyadaki iddiaların, polisteki işkence zoruyla yapıldığını söyledik. Ki on bir tane Adli Tıp raporu var işkence yapıldığına dair bana ve arkadaşlarıma. Ayrıca yanlarında avukat olmadan ifadeleri alındı, bu ifadeler geçersizdir dedi Cumhuriyet savcısı. Evet bu iddialar yanında avukat olmadan alındı ve işkenceyle alındı, bu nedenle bu ifadeler geçersizdir dedi Cumhuriyet savcısı. Ayrıca bu kişiler, arkadaşları daha önce sizin huzurunuzda yargılandılar ve bunların büyük bir bölümünü beraat ettirdiniz, bu kişilerin de aynı şekilde beraat etmesi gerekir, çünkü aynı dosya, aynı iddialar ve aynı deliller dedi. Fakat buna rağmen mahkeme bize, bana ve kız arkadaşlarım da var, ki Ahmet’in hanımı da var, hepsine 3’er yıl ceza verdi ve siz çetesiniz diye bizlere hüküm verdi. Şu an Yargıtay aşamasında bu. Ama Cumhuriyet savcısının bu açıklamaları da önemli, bunları da tabii düşünmek lazım.

SUNUCU: Tabi ki İslami Yaratılış ile evrim teorisi arasındaki tartışma çok uzun. Bu konuya şimdi girmek istemiyorum çünkü karşı görüşü, evrimi teorisini temsil eden bir kişi yok. Ne var sizi bulmuşken bir kaç konuya girebiliriz sanırım çünkü siz dünyada çok önde gelen bir Müslüman şahsiyetsiniz. Çok önemli bir Müslüman, önde gelen bir Müslüman eylemci olarak dünya hakkındaki, gelecek hakkındaki vizyonunuzu öğrenmek isteriz. Bu dünya ile ilgili vizyonunuz nedir?

ADNAN OKTAR: İslam bu yüzyılda bütün dünyaya hakim olacak. Hz. İsa’nın inişiyle ilgili 3 tane Kuran ayeti var. Bu Kuran ayetlerinin iki tanesinde Hz. İsa zamanında İslam’ın dünyaya tamamen hakim olacağı ve herkesin iman edeceği belirtiliyor. 2120 gibi de Allah’ın izniyle kıyamet bekleniyor. Her şey bu yüzyılda olup bitecek. Buna Altın çağ deniyor. Güzel, mutlu, sevinçli bir yüzyıl yaşayacağız inşaAllah. İnsanlar aşkla, sevinçle, sevgiyle, coşkuyla, kardeşçe yaşayacaklar. Tam bir sosyal adalet olacak. Allah inancı dünyaya tam hakim olacak. İslam’ın  güzelliği, sevgi anlayışı, bütün kalplere, bütün ruhlara tam sinecek ve insanlar bu mutlulukla güzel yaşarken sonradan bir bozulma çağı başlayacak. 2120 gibi de inşaAllah kıyamet kopacak. Buna ait ayetler var, hadisler var, Kuran’dan açıklamalar var. Bunlar çok geniş olduğu için sadece ben www.harunyahya.com adresine kardeşlerimizin bakmasını tavsiye ederim.

SUNUCU: Peki. Gittikçe daha fazla İslamileşildiğine dair iddialar var. Bunun Türkiye için iyi olduğunu düşünüyor musunuz? Türkiye’nin İslamileşmesinin Türkiye’nin Avrupa Birliğine girişini engelleyeceğini düşünüyor musunuz? Bu medeniyetler çatışmasına neden olur mu?

ADNAN OKTAR: Hayır hayır bilakis medeniyetleri birleştirecek bir güzelliğe doğru gidiyoruz. Türkiye Türk İslam aleminin lideri olacak. Avrupa Birliği ile de birleşecek. Fakat Avrupa Birliği de, Türk İslam Birliği ile birleşecek. Böylece kardeşçe barış ortamında huzurla yaşayacaklar. Bütün silahlar kalkacak. Tek bir kişinin burnu bile kanamayacak, Hadis-i Şerif bu. Tek bir damla kan akmayacak ve dünyada tek bir silah kalmayacak. Bunu Hadis-i Şeriflerde çok detaylı olarak görüyoruz. Bu güzellik çağına doğru gidiyoruz. Ama bu dönemde nasıl Resulullah (sav)’a ve diğer sahabelere iftiralar atıldıysa, onlara çeşitli hakaretler edildiyse, aynı şekilde Allah yolunda mücadele eden, bana da arkadaşlarıma da çeşitli iftiralar atılıyor, hakaretler ediliyor. Bunlardan hiç kimse etkilenmesin. Bunlar çok normal. Çünkü Kuran’da bu Müslümanların karşılaşacağı bir husus olarak belirtilir. Karşı taraf her zaman bunları yapar. Sonucu beklesinler. Sonu çok güzel olacak inşaAllah.

SUNUCU: Peki. Mesajla gelen iki sorumuz var. Birincisi, tekrar Muhammed Ali Dublin’den soruyor, “Cihat hakkında ne düşünüyorsunuz, Afganistan, Somali ve dünyanın diğer ülkelerinde devam eden cihat hakkında ne düşünüyorsunuz?” İkinci sorusu da Hz. İsa dünyaya son kez tekrar geldiğinde yardımcıları kimler olacaktır?

ADNAN OKTAR: Cihad, cehd etmek, gayret etmek anlamındadır. Bizim de yaptığımız budur. Bilimsel, kültürel çalışmalarla, insanları ikna ederek, sevgiyle, muhabbetle, dostça, kardeşçe bir üslupla İslam’a, Kuran’a ve doğruya davet ediyoruz. Darwinist ve materyalistlerin yanlış fikirlerini de yine bilimsel delillerle çürütüyoruz. Bu yöntem zaten Kuran’ın yöntemidir. Bu Kuran’ın yöntemini biz sevgiyle ve coşkuyla uyguluyoruz inşaAllah. Hz İsa (as)’nın talebeleri ise İslamiyeti andıran Hıristiyan bir cemaat içerisine Hz. İsa (as) uyur vaziyette bırakılacaktır. Aynı orijinal haliyle gelecektir. 33 yaşında, o bütün güzelliğiyle, bütün ihtişamıyla gelecektir. Fakat ilk geldiğinde kendisinin Hz. İsa (as) olduğunu bilmeyecektir. Yakın talebeleri imanın nuruyla onu tanıyacaklardır inşaAllah. Hz. İsa (as) daha çok siyaset aleminde etkili olacaktır ve yavaş yavaş bir faaliyetle kendini gösterecektir. Dünyadaki büyük liderlerin, siyasi liderlerin, büyük askeri kumandanların öğretmeni konumunda olacaktır. Onları yönlendirecektir, onları kontrolü altına alacaktır. Ve bunun sonucunda İslam’ı bütün dünyaya hakim edecektir. Hz. Mehdi (as) ile birlikte namaz kılacaktır. Bununla ilgili hadis var. Sırtından iterek namaza geçirecektir, birlikte namaz kılacaklardır. Bunun ardından da İslam bütün dünyaya hakim olacaktır inşaAllah.

SUNUCU: Peki. Çok hızlı olarak sizin, yani Sayın Oktar’ın Soykırımı reddettiğiniz hakkındaki iddia ve yorumlar. Bu doğru mu?

ADNAN OKTAR: Soykırım çok kapsamlı olarak Darwinist Naziler tarafından hem Musevilere hem de diğer din adamlarına yapılmıştır. Çok büyük bir zulüm olarak yapılmıştır. Ben bunu eserlerimde kitaplarımda çok detaylı olarak anlattım. Hala da anlatmaya devam ediyorum. Nazilerin arkasında masonluk vardı. Masonluk da dünya deccaliyetidir. Dünya deccaliyeti Hz İbrahim (as)’in evlatlarını, Hz Musa (as)’nın evlatlarını yeryüzünden yok etmek istedi. Fakat Allah onların oyunlarını bozdu. Hz. İbrahim (as)’in evlatları inşaAllah kıyamet kadar yaşayacaklar. Ben de onları elimden geldiğinde koruyup kollamaya çalışıyorum. Buraya Sanhedrin hahamları geliyor. Yine çağırdım, önümüzdeki günlerde yine gelecekler. Onları ağırlıyorum. Onların huzuru, güvenliği ve rahatı için elimden gelen gayreti yapıyorum. Nasıl Hıristiyanlar için, Müslüman kardeşlerim için de böyle bir gayret içindeysem aynı şekilde onlar için de böyle bir gayret içerisindeyim. Soykırım Vahşeti isimli kitabıma bakabilirsiniz bu konuda.

SUNUCU: Tamam. Bu senenin başında İsrail’in Filistin’e yaptığı acımasız saldırıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu konudaki fikriniz nedir?

ADNAN OKTAR: Bunu yaptıranlar İsrailli masonlardır. Gerçek Museviler çok şefkatli ve merhametlidirler. Onlar Allah’tan korkarlar, böyle bir zulme asla yaklaşmazlar. İsrail’de dindarlar çok eziliyor, çok zulüm görüyor. İsrailli masonlar onları da eziyorlar. Fakat dünyanın diğer yerlerinde de insanlara zulüm yapıyorlar. Ateist siyonist dediğimiz, mason olan bu kişiler bu zulümlerine devam ediyorlar. Fakat biz bunların yanlış yolda olduklarını anlatıyoruz, onlara izah ediyoruz. İnşaAllah sonra pişman olurlar, doğru yolu bulurlar.

SUNUCU: Tamam. Son iki sorumuz. Tekrar bir soru Muhammed Ali’den. “Terörizmle yapılan savaşın gerçekte İslam’a karşı açılmış bir savaş olduğunu düşünüyor musunuz?” Ben de bir soru soracağım, daha doğrusu bir ricam olacak. Dinleyicilerimize vermek istediğiniz son mesajınız nedir?

ADNAN OKTAR: İslam adına yapılan terörün arkasında masonluk vardır. Bu kişiler Darwinist, materyalist, Marksist eğitimden geçmiş kişilerdir. Daha önce de bunlar Irak’ta, Suriye’de eğitim görüyorlardı. Irak’ta ve Suriye’de daha önce Stalinist idareler vardı biliyorsunuz. Hükümet Stalinist görüşteydi. O devirden kalma kişilerdir bunlar. Darwinist, materyalist eğitimi, Avrupa’da, İngiltere’de, Amerika’da almışlardır. Dolayısıyla bu kişilerde insan sevgisi, Allah korkusu, Allah sevgisi yok. Bu zalimleri Müslüman olarak insanlara tanıtmak doğru değil. Bunlar cahil insanlar. Allah bunlara hidayet versin, akıllarını açsın. Bu zulüm düşüncesinden onları vazgeçirsin, bunun için dua ediyoruz. Bu kişileri kültürel yönden de, internet sitelerinden de eğitmeye çalışıyoruz. İnşaAllah iyi olurlar, doğru yolu bulurlar. Ve bütün Müslümanlara da sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Vehhabi, Caferi, Şii, Sünni ayrımı yapmasınlar. Birbirlerini çok sevsinler. Hepimiz kardeşiz. Ahirette de birlikte olacağız. Hıristiyanlara, Musevilere karşı da çok şefkatli ve sevgi dolu davransın kardeşlerimiz. Hepsine çok selam ediyorum.

SUNUCU: Peki. Çok teşekkür ederim. Islam in Focus programının sonuna geldik. Süremiz bitmiş bulunuyor. Sayın Adnan Oktar çok teşekkür ederim; çeviriniz için Dr. Ahmet Babuna’ya da teşekkür ediyorum. Mesaj yollayarak soru soran dinleyicilerimize de teşekkür ederiz. Eğer İslam ile Müslümanlıkla ilgili başka sorularınız varsa lütfen islaminfocus@nearfm.ie adresine yollayınız. Sayın Adnan Oktar ve Harun Yahya’nın web sitesi www.harunyahya.com. Çok teşekkür ederim. Bir dahaki programım Pazar günü. Kendinize tatilin kalan kısmında çok iyi bakın ve İslam’ı koruyun.


2010-01-08 15:33:35

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
GAZETECİ HAKAN EROL'UN SON İDDİALARINA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ VE BAZI...
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."