Evrenin Yaratılışı

Hz. Mehdi (as) devrinde Yüce Allah bilim ve teknolojide müthiş bir gelişme yarattı

Ahir zamanın kutlu şahıslarından Hz. İsa (a.s.) ve Hz. Mehdi (a.s.)’ın gelişi öncesindeki alametleri hadislerinde çok detaylı açıklayan Peygamberimiz (s.a.v.), bu mübarek zatların zuhuruyla birlikte yaşanacak güzellikleri de kapsamlı olarak tarif etmiştir. Bu güzelliklerden biri de Hz. Mehdi (a.s.)’ın zuhur ettiği ve faaliyetlerine başladığı dönemde Allah’ın bilim ve teknolojide büyük bir gelişme yaratacak olmasıdır. Bu teknolojik gelişmeler inşaAllah Hz. Mehdi (a.s.)’ın dünyanın her yerindeki insanlara ulaşmasına,  İslam dinini ve Kuran ahlakını tebliğ etmesine vesile olacaktır.

 • Peygamberimiz (s.a.v.)’in hadislerinde işaret edilen bu teknolojik gelişmeler nelerdir?
 • Sayın Adnan Oktar’ın ahir zamanda Hz. Mehdi (a.s.)’ın hizmetine sunulan bilim ve teknolojik gelişmeler hakkındaki görüşleri nelerdir?

İçinde yaşadığımız yüzyıl, özellikle de son çeyreği, teknolojinin gelişimi açısından dünya tarihinde görülmemişbir hıza sahne olmuştur. Bundan 100 sene önce ismi bile bilinmeyen pek çok teknolojik araç hayatımızın vazgeçilmez parçaları haline gelmiştir. Hatta bundan 10 sene önceki teknoloji ile günümüzdeki teknoloji arasındaki fark hayal edilemeyecek boyutlara ulaşmıştır. Şu anda teknolojide yaşanan bu gelişmeler, Hz. Mehdi (a.s.)’ın devrinde olduğumuzu ve Allah’ın tüm teknolojik imkanları Hz. Mehdi (a.s.) ve yardımcılarının kullanımlarına sunduğunu göstermektedir. (Doğrusunu Allah bilir.)

Peygamberimiz (s.a.v.); Hz. Mehdi (a.s.) Zuhur Ettiğinde İnsanların Hz. Mehdi (a.s.)’dan Uzakta Yaşasalar Bile Yüksek Teknolojiyi Kullanarak, Onu Görüp Duyabileceklerini Haber Vermiştir

 • Kaim’imiz (Hz. Mehdi (a.s.)) kıyam ettiği zaman,Yüce Allah KAİM’İMİZLE DOSTLARIMIZ ARASINDA DÖRT FERSAHLIK YOL OLSA BİLE OLDUKLARI YERDEN ONLARLA KONUŞABİLECEKLERİ, ONU DUYABİLECEKLERİ VE ONU GÖREBİLECEKLERİ BİR ŞEKİLDE KULAKLARINA VE GÖZLERİNE SEBEP VERECEKTİR. (Mucem-ul Ehadis-i İmam Mehdi Cilt:4 Sayfa:57 ve Bihar Cilt:52 Sayfa 336 ve Muntehab-ul Envaril Muzie Sayfa 352) 

Günümüzde insanlar televizyon, radyo, internet, cep telefonları ve benzeri teknolojik aletler vesilesiyle rahatlıkla dünyanın her yerine ulaşabilmektedirler. Peygamberimiz (s.a.v.) Hz. Mehdi (a.s.) zamanında insanların onun yanında bulunmasalar bile bu teknolojik imkanları kullanarak Hz. Mehdi (a.s.)’ın anlattıklarını duyabileceklerine ve onu görebileceklerine işaret etmiştir.

Hz. Mehdi (a.s.) döneminde, gelişen teknoloji ve internetin yaygınlaşması ile, bilgi çok kolay ulaşılır hale gelecektir. Ev hanımları da evlerinde her türlü bilgiyi elde edebilme imkanı bulacak ve bu vesileyle Kuran ahlakını ve Peygamber Efendimiz (sav)’in sünnetini çok titiz bir şekilde uygulayabileceklerdir. Bu gerçek bir hadiste şöyle müjdelenmektedir:

HZ. MEHDİ (A.S.) ÇAĞINDA BİLGİ ÖYLE YAYGIN OLACAKTIR Kİ, EVİNDEKİ BİR KADIN BİLE ALLAH’IN KİTABINA VE PEYGAMBERİN (S.A.V.) SÜNNETİNE GÖRE HÜKMEDECEKTİR.(Bihar ül-Envar, c. 52, s. 352)

Hz. Mehdi (a.s.)’ın Zuhuru Radyo ve Televizyon Kanallarından İnsanlara Seslenmesi ile Anlaşılacaktır

 • İbni Ebu Şeybe, Asım b. Ömer Beceli’den tahric etti. Bir adam (Hz. Mehdi (a.s.)) SEMADAN İSMİYLE MUTLAKA ÇAĞRILACAK VE DELİL ONU İNKAR ETMEYECEK, ZELİL ONA MANİ OLMAYACAKTIR. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 52) 
 • Asım b. Beceli’den rivayet edilmiştir: GÖKTEN BİR SES GELECEK, ONU NE DELİL İNKAR EDECEK VE NE DE DELİL OLMAKTAN O ALIKONACAK. (Kıyamet Alametleri, s. 200) 
 • ONUN İSMİYLE SEMADAN NİDA OLUNACAK VE HİÇ KİMSE ONUN MEHDİLİĞİNİ İNKAR ETMEYECEKTİR. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 47) 

Hadislerde Hz. Mehdi (a.s.)’ın ortaya çıkışını gökyüzünden gelen bir sesin haber vereceğine, yani radyo ve televizyon kanalıyla tüm insanların bu müjdeli haberi duyacağına dikkat çekilmektedir. Bu sesin doğuda ve batıda herkese ulaşacağı bildirilmektedir. Bu cihazlar ve teknolojik gelişmeler Hz. İsa (a.s.) ve Hz. Mehdi (a.s.)’ın dünya hakimiyetleri için Yüce Allah tarafından özel olarak yaratılmıştır.

Dünyanın Dört Bir Yanındaki İnsanlar Hz. Mehdi (a.s.)’ın Konuşmalarını, Yapılan Simultane Çeviriler Vesilesiyle Kendi Dillerinde Anında Dinleyebileceklerdir

 • Zürare der ki: İmam Caferi Sadık aleyhisselama şöyle arzettim: Nida hakk mıdır? Buyurdu ki: “EVET, ALLAH’A ANDOLSUN Kİ HER KAVİM ONU KENDİ DİLİ İLE DUYACAKTIR”...” (Gaybeti Numani, 14. Bölüm, Kaim Aleyhisselamın Kıyamından Önce Vuku Bulacak Alametler) 

Hz. Hüseyin (r.a.)’ın torunu olan İmam Cafer-i Sadık Hazretleri, Hz. Mehdi (a.s.) ile ilgili bir takım önemli bilgiler vermiş ve Hz. Mehdi (a.s.)’ın Kuran ayetleri ve Peygamberimiz (s.a.v.)’in hadisleri doğrultusunda yapacağı anlatımların dünya çapında, insanlar tarafından dinleneceğini söylemiştir. Hatta insanların Hz. Mehdi (a.s.)’ın konuşmalarını dinlerken gelişen telekomünikasyon teknolojisinden yararlanacakları da İmam Cafer-i Sadık Hazretleri’nin bu açıklamasından net bir şekilde anlaşılmaktadır. Çünkü Cafer-i Sadık Hazretleri’nin ifade ettiği gibi, insanların Hz. Mehdi (a.s.)’ın konuşmalarını kendi dilleriyle duymaları için öncelikle internet teknolojisini kullanmaları ve aynı zamanda da televizyon ve internet yayınları aracılığıyla konuşmaların eş zamanlı olarak kendi dillerine çevriliyor olması gerekmektedir. Dünyanın dört bir yanındaki insanlar bu vesileyle, Hz. Mehdi (a.s.)’ın konuşmalarını kendi dillerinde dinleyebileceklerdir. (Doğrusunu Allah bilir)

Hz. Mehdi (a.s.) Kendi Evinden Canlı İnternet, Televizyon, Radyo Gibi Yayın Araçlarıyla İnsanlarla Konuşacak ve İslam Ahlakını Tebliğ Edecektir

 • İmam Muhammed Bakır şöyle buyurmuştur: KAİMİMİZ KIYAM EDİNCE … ONLARLA KONUŞMAK İSTEDİĞİNDE DUYARLAR VE KENDİ MEKANINDA OLDUĞU HALDE ONU GÖRÜRLER.(Yevmul Halas s. 269) (Hz. Peygamber ve Ehli Beyt Gülistan’ından Bir Demet Gül, Üstad Seyit Kemal Fakih İmani, Çeviri Kadri Çelik, Kevser Yayıncılık 2005, sf.97) 

Hz. Mehdi (a.s.) ahir zamanda zuhur ettiğinde insanlara Allah’ın varlığını, birliğini anlatacak, Kuran ahlakını ve Peygamberimiz (s.a.v.)’in sünnet-i seniyyesini yeniden canlandıracaktır. Peygamberimiz (s.a.v.) hadis-i şerifinde Hz. Mehdi (a.s.)’ın tebliğini, bizzat kendi evinden yapacağını haber vermiştir. İnsanların bu tebliği ve Hz. Mehdi (a.s.)’ın sesini yattıkları yerden, oturdukları koltuktan hatta yüksekçe bir yerde olsalar bile işitebileceklerine işaret edilmiştir. Bilindiği gibi günümüzde televizyon, telefon, radyo ve bilgisayar sistemleri hem sesli hem görüntülü canlı yayınları dünyanın dört bir yanındaki kişilere anında ulaştırabilmektedir. Ayrıca hadisteki anlatıma göre insanlar, Hz. Mehdi (a.s.)’ın tebliğinin ardından, onun çizgisinde hareket etmeye, o yönde bir ahlak göstermeye başlayacaklardır.

Sevenleri Hz. Mehdi (a.s.)’ın Yanına Hızlı Ulaşım Araçları Vesilesiyle Çok Çabuk Ulaşacaklardır

 • İmam Sadık (a.s.) şöyle buyurmuştur: (Hz. Mehdi (a.s.)) Rükn ve Makam arasında durur, yüksek sesle şöyle seslenir: “Ey benim temsilcilerim, özel dostlarım, ey BEN ZUHUR ETMEDEN ALLAH’IN BANA YARDIM ETMESİ İÇİN YERYÜZÜNDE HAZIRLADIĞI KİMSELER, itaat ederek bana gelin.” Onlar YERYÜZÜNÜN DOĞU VEYA BATISINDA MİHRAP VEYA YATAKLARINDA OLDUĞU HALDE İMAM MEHDİ (A.S.)’IN SESİNİ İŞİTİRLER. Bu bir tek ses onların HEPSİNİN KULAĞINA GİDER VE HEPSİ ONA DOĞRU HAREKET EDERLER. ÇOK GEÇMEDEN GÖZ AÇIP KAPATINCAYA KADAR HEPSİ HUZURUNA VARIRLAR. Bu (azametli toplantı) Rükn ve Makam arasında (güneş doğmadan önce) gerçekleşecektir.” (Bihar-ül Envar, C. 53, S. 7) 

Hadisten Hz. Mehdi (a.s.) döneminde insanların istedikleri yere çok kısa süreler içinde ulaşabilmelerini sağlayan süratli ulaşım araçlarının da olacağı anlaşılmaktadır. Uçakla ya da diğer süratli ulaşım araçlarıyla Hz. Mehdi (a.s.)’ı sevenler dünyanın çeşitli yerlerinden çok kısa bir süre içerisinde Hz. Mehdi (a.s.)’ın yanına geleceklerdir.

Sayın Adnan Oktar 27 Nisan 2011 tarihli A9 TV ve Kaçkar TV röportajında Yüce Allah’ın bilim ve teknolojiyi Hz. Mehdi (a.s.)’ın emrine verdiğini şöyle anlatmaktadır:

ADNAN OKTAR: İşte dünya hep bu günlere, bu yüzyıla hazırlandı. Hep dünya sakin geçmiştir genellikle. Savaşlar olmuştur, ama bilim ve teknoloji o kadar gelişememiştir; belli bir dereceye kadar. Fakat Hz. Mehdi (a.s.) devrinde Allah birdenbire bilim ve teknolojiye adeta boyut değiştirtti, hayret edilecek değişiklikler oldu. Elektrik, radyo, televizyon... Arkasından bilgisayarlar, internet çağı, sanki böyle bir rüya alemi gibi bir dünya meydana geldi aniden bu yüzyılda. Daha önce atlar, arabalar normal hayat vardı. Yüzyıllarca hep öyle geçmiştir. Binlerce yıl hep böyle geçmiştir. Bilim çok yavaş gelişmiştir; yavaş yavaş, çok çok yavaş gelişmiştir. Ama Hz. Mehdi (a.s.) devrinde adeta bir başka aleme geçildi. Başka bir dünyaya geçildi. Bambaşka bir dünya oldu. Bir haber dünyanın bir başka yerinde anında duyuluyor, anında görüntüsü görülüyor. Bütün dünya bir ev içi gibi oldu. Sanki böyle iki oda bir salonda yaşanıyor gibi şu an bütün dünya. İşte bu, Mehdiyet için dünyanın hazırlandığı dönem. Buradan da açıkça anlayabilirsiniz. Çünkü ancak böyle bilimsel imkanlar, böyle bir teknolojiyle dünya hakimiyeti mümkündür. Allah önce acılar çektirdi insanlara, zorluklar meydana getirdi Mehdiyet ile kıyaslanması için. Şu an bu teknolojik imkanlarla, bu dünyanın hazırlığıyla Mehdiyet oluşturulacak Allah tarafından. Bakın dünyanın tarihine, dikkatlice bir bakın, şu anki teknolojik imkanlar nasıl dünya hakimiyeti için kolay. Bunlar daha önce zor ve adeta imkansız gibi görülen teknolojik imkanlar. Bir anda dünya hakimi olacak şekilde Müslümanlara böyle rüya aleminde görülecek gibi imkan sundu Allah. Alice harikalar ülkesinde gibi oldu dünya. Aynı Alice harikalar ülkesi gibi böyle. Ve şimdi bu ortam hazırlanıyor.

Hz. Mehdi (a.s.) Ahir Zamanın Teknolojik İmkanları Vesilesiyle Bütün Dünyayı Kuran Ahlakı ve İman Hakikatleri Konusunda Bilgilendirecektir

Teknoloji dünyanın tüm güzelliklerini insanların önüne seren, üç boyutlu ortamlarda, sanal televizyonlarla pek çok yeri gezmelerini, eğlencelere katılabilmelerini, zeka geliştirecek oyunlarla oynayabilmelerini mümkün kılacak mükemmel bir nimettir. Hz. Mehdi (a.s.) teknolojinin bu nimetlerinden ve tüm imkanlarından yararlanarak insanlara hikmetli anlatımlarda bulunacak, onlara Kuran’ı ve hikmeti anlatacak, Darwinizm ve materyalizmin yıkıcı ve sapkın etkilerini fikren ortadan kaldıracak, yobaz çevrelerin hurafelerini yıkacak, bidatleri kaldıracak, insanların kendilerini geliştirebilecekleri, eksikliklerini giderebilecekleri ve güzel ahlak göstermelerine vesile olacak öğütlerde bulunacaktır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Hz. Mehdi (a.s.)’ın teknoloji vesilesiyle geniş kitlelere ulaşabileceğini şöyle haber vermiştir:

 • ADALET VE EŞİTLİK GİBİ, İMAM MEHDİ (A.S.) BİLGİYİ BÜTÜN DÜNYAYA YAYACAKTIR. (Bihar-ül Envar, Cilt 36, Sayfa 253) 
 • İMAM-I ZAMAN (HZ. MEHDİ (A.S.))’IN İNAYETİ SAYESİNDE BİLGİ İNSANLARIN KALPLERİNE GİRECEKTİR.(Bihar-ül Envar, Cilt 53, sf. 86 al Ikhtesaas’tan aktarılıyor; Mikyaal al Makaarem, Cilt 1, Sayfa 236 )

Bir başka hadiste Hz. Mehdi (a.s.)’ın  televizyon, internet ve uydu yoluyla dünya çapında tebliğ yaparak, insanların hidayetine vesile olacağı ise şöyle bildirilmiştir:

 • Mehdi (a.s.), ALEVLİ HİDAYET MEŞALESİYLE ALEMDE DOLAŞIR ve salihler gibi yaşar. (el-Mehdiyy-il Mev’ud, c: 1, s: 281-282 ve 266 ve 300.) 

Hadiste bahsi geçen “... ALEVLİ HİDAYET MEŞALESİYLE ALEMDE DOLAŞIR...” ifadesi üç özelliği birden içermektedir. Bu özelliklerden: 

birincisi;“alevli meşale” ifadesinin işari manada ışık saçan bir araca dikkat çekmesi, 

ikincisi;“hidayet” ifadesinin bu aracın insanların hidayetine vesile olması ve, 

üçüncüsü de;“alemde dolaşır” ifadesinin Hz. Mehdi (a.s.)’ın bu araç vesilesiyle tüm dünyaya ulaşacağına dikkat çekmesidir. 

Bu üç özellik birden dikkate alındığında Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bu hadisinde bildirdiği “alevli hidayet meşalesi”nin televizyon, internet ve uydu üzerinden yapılan yayınlara işaret ettiği açıkça görülmektedir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in diğer hadislerinde açıkça belirttiği üzere Hz. Mehdi (a.s.) İstanbul’da olacağına göre, “alemde dolaşması”da ancak yaptığı tebliğin, imani faaliyetlerin televizyon, internet ve uydu vesilesiyle düm dünyaya yayılması şeklinde olacaktır. Tüm bu deliller ışığında, Hz. Mehdi (a.s.)’ın mükemmel tebliğini televizyon, internet ve uydu aracılığıyla dünya çapında gerçekleştireceği ve bu şekilde insanların hidayetine vesile olacağı anlaşılmaktadır.

Sayın Adnan Oktar 31 Ağustos 2009 tarihli Kral Karadeniz ve Tempo TV röportajında  Hz. Mehdi (a.s.)’ın fikri mücadelesinde kılıcının bilgisayar ve internet teknolojisi olduğunu şöyle anlatmaktadır:

ADNAN OKTAR: Evet Mehdiliğin gölgesi, ışığı ve nuru dünyaya aniden yansıdı. Dünyada bir parlaklık var dikkat ederseniz, bir ferahlık oldu. İnsanların kafası açıldı. Bir kabz hali, bir kasılma vardı dünyada. Komünizm alabildiğine yayılıyor, faşizm alabildiğine yayılıyor, dinden bahsedilmiyor, Müslümanlar eziliyordu. Bir şey oldu, dünyaya sanki nur geldi birden. Darwinizm yerle bir, komünizm yerle bir, kapitalizm yerle bir ve İslam çığ gibi yayılıyor elhamdülillah. Ne oldu? Bir şey oldu demek ki. Ama tabi bu bir manevi ışık, Cenab-ı Allah Hz. Mehdi (a.s.)’ı vesile ediyor. Şu an isteyen istemeyen herkes Hz. Mehdi (a.s.)’a hizmet ediyor. Mesela bir biyolog, biyoloji ile ilgili bilgi verirken Hz. Mehdi (a.s.)’a hizmet eder. Bir fizikçi Allah’ın kanunlarını anlatırken Hz. Mehdi (a.s.)’a hizmet eder. Mesela bütün dünyanın diyanet işleri Hz. Mehdi (a.s.)’a hizmet eder, istese de istemese de. “Hz. Mehdi gelmeyecek” der ama hizmet eder. “Hz. Mehdi (a.s.)  geldi geçti” der yine hizmet eder. “Yüzyıllar sonra gelecek” der yine hizmet eder. “Mehdi şahsı manevidir” der yine hizmet eder. “Hz. Mehdi (a.s.) görünmez bir ruhtur” der yine hizmet eder. Hiç aksi olamaz. Mesela bu firmalar yani her türlü teknik aleti yapan firma hepsi Hz. Mehdi (a.s.)’a hizmet eder. Mesela bilgisayar yapıyorlar Hz. Mehdi (a.s.)’ın kılıcını bütün fabrikalar üretiyor ve bütün dünyaya yayıyorlar. Ki Dabbet’ül arzdır bilgisayar. Allah onlara yaptırıyor, onlara hazırlatıyor ve bütün dünyayı bu kılıç ile donatıyor. Ve bakın “bu kılıcı siz hazırlayın” demiyor, Allah onlara emrediyor. Onlar Hz. Mehdi (a.s.)’ın kılıcını hazırlayıp evlere dağıttırıyor ve insanlara parasıyla o kılıcı aldırıp evine getiriyor ve karşısına oturuyor Hz. Mehdi (a.s.)’ın dersini dinlemeye başlıyorlar. Mehdiyetin dersini dinliyorlar, Kuran’ın dersini dinliyorlar, hadisleri dinliyorlar. Nereye giderlerse Allah ile karşılaşıyor, nereye giderlerse Kuran ile karşılaşıyorlar. Mesela Darwinist sitelere giriyor farz edelim, “yaratılışçılar şöyle diyor ama o yanlıştır” diyor. Adam onu bir okuyor, yaratılışçı oluyor. “Yaratılışçılar yanlıştır” diyor, “delillerini veriyorum” diyor. Adam bir okuyor hepsi doğru. O yanlış dediği şeylerin hepsinin doğru olduğunu onlar biliyor, anlamaz mı adam? Belli olay. Ve hepsi yaratılışı savunmaya başlıyor.

Peygamberimiz (s.a.v.), gerek kendi yaşadığı dönemle gerekse İslam aleminin geleceğiyle ilgili birçok haber vermiş ve Rabbimiz’in bir mucizesi olarak bu haberlerin hepsi doğru çıkmıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in İslam aleminin geleceğiyle ilgili verdiği haberlerin büyük bir kısmı, ahir zamanla ilgili olayları kapsar.

Hz. Mehdi (a.s.) Dünyadaki Olaylarla İlgili Bilgi Elde Ederken Teknolojiden Faydalanacaktır

 • HZ. MEHDİ (A.S.) İÇİN KAİNAT AVUCUNUN İÇİ KADAR AÇIK OLACAK.(Bihar-ül Envar cilt 52, sayfa: 328) 
 • İşler ehline [Mehdi’ (a.s.)ye] emanet edildiğinde YÜCE ALLAH ONUN İÇİN DÜNYANIN EN ALÇAK BÖLÜMÜNÜ YÜKSELTECEK, EN YÜKSEK YERLERİ DE ALÇALTACAK. ÖYLE Kİ, TÜM DÜNYAYI AVUCUNUN İÇİNİ GÖRDÜĞÜ GİBİ GÖRECEK. İÇİNİZDEN HANGİNİZİN AVUCUNUN İÇİNDE BİR SAÇ TELİ OLSA ONU GÖREMEZ?(Bihar-ül Envar, 5.cilt, s:328)

Hadiste Hz. Mehdi (a.s.)’ın ahir zamandaki teknolojiden faydalanacağına işaret edilmektedir. Ahir zamanda evren hakkında çok geniş bilgi elde edilecektir. O zamana kadar bilinmeyen birçok şey ahir zamandaki gelişmelerle Allah’ın dilemesi ile öğrenilmiş olacaktır. Hz. Mehdi (a.s.) da istediği herhangi bir bilgiye ulaşmak için veya dünyanın herhangi bir yerindeki biriyle iletişim kurmak için avuç içi bilgisayar teknolojisine başvuracaktır. 

Hz. Mehdi (a.s.) Döneminde Süratli Ulaşım Araçları Olacak ve Hz. Mehdi (a.s.) da Bu Vasıtaları Kullanacaktır

 • Aban bin Tağlib der ki: İmam Cafer-i Sadık (a.s.)’ın şöyle buyurduğunu duydum, ben Kaimi (Hz. Mehdi (a.s.)’ı) görür gibiyim,... İKİ GÖZÜNÜN ARASI PARLAYAN SİYAH BEYAZ BİR ATA BİNECEK ... (Zamanın İmamını Tanıyalım, İmam Mehdi, Ali İrfan, sf. 94) 

Bu hadis-i şerifte Hz. Mehdi (a.s.)’ın yaşadığı dönemde gününümüzdeki hızlı ulaşım araçlarına dikkat çekilmiştir. Bu ulaşım araçları vesilesiyle Hz. Mehdi (a.s.) ulaşmak istediği yere kısa sürede varacak ve ilmi çalışmalarla geçen değerli vaktini zaman kaybetmeden en güzel şekilde kullanacaktır.

Hz. Mehdi (a.s.) Bilgisayar İnternet Aracılığıyla Yaratılış Gerçeğini Herkese Anlatacaktır. Bu Aynı Zamanda Hz Mehdi (a.s.)’in Zuhur Alametlerinden Olacaktır.

Peygamberimiz (s.a.v.)‘in ahir zaman alametlerinden biri olarak haber verdiği ve Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Tırmizi ve İbn-i Mace gibi büyük ehl-i sünnet alimlerinin Peygamberimiz (s.a.v.)’den aktardıkları Dabbet-ül Arz ile ilgili bazı hadis-i şeriflerde, Hz. Mehdi (a.s.)’ın yanında ‘bir mühür’ ve ‘Hz. Musa (a.s.)’ın Asası’nın olacağına dair bilgiler verildiğini görürüz: 

 • “Kaldı ki, Ahmed Tayalisi, Naim b. Hammad, Abd b. Hamid, Tirmizî hasen hadis diyerek, İbnü Mâce, İbnü Cerir, İbnü Münzir, İbnü Ebi Hatim, İbnü Merduye ve Beyhakî gibi zatların Ebu Hüreyre (r.a)’den rivayet ettikleri bir hadiste Resulullah (s.a.v.) buyurmuştur ki: “DÂBBETÜ’L-ARZ, MUSA’NIN ÂSASI, SÜLEYMAN’IN MÜHRÜ YANINDA OLARAK ÇIKACAK, MÜHÜR İLE MÜMİNİN YÜZÜNÜ PARLATACAK, ÂSA İLE KÂFİRİN BURNUNU KIRACAK (İNKARA DAYALI FİKİR SİSTEMLERİNİ YOK EDECEK) ...”(Elmalılı tefsiri)

Söz konusu hadiste Hz. Mehdi (a.s.)’ın yanında Hz. Musa (a.s.)’ın asası olacağı bildirilmiştir. Hz. Mehdi (a.s.) da ahir zamanda Dabbe’yi yani kendi dönemindeki bilgisayar ve interneti aynı Hz. Musa (a.s.)’ın asası gibi kullanarak, bütün insanlara internet yoluyla Yaratılış Gerçeği’ni anlatacaktır. Bu şekilde bütün müminleri aydınlatacak, inkara dayalı inanç sisteminin bütün yanlışlarını ve aldatmacalarını da ortaya çıkararak onların oyunlarını bozacaktır. 

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın hadis tefsirine, Tırmizi ve İbn-i Mace, Seyyid El Berzenci Hazretleri gibi büyük ehl-i sünnet alimlerinin aktardığı bu hadislerin devamına baktığımızda ise Hz. Mehdi (a.s.)’a ahir zamanda yardımcı olması için Allah’ın oluşturduğu bu sistem içinde ‘Dabbe’nin bir mühür gibi olacağı’ndan bahsedildiği de görülecektir. Bu mührün hadislerde işaret edilen bir özelliği, onunla müminlerin şevklerinin artıp, yüzleri aydınlanırken, inkar edenlerin enaniyetlerinin kırılacak olmasıdır. 

 • “Mümine rastlayacak müminin yüzünü damgaladığında yüzü pırıl pırıl olacak. Kafiri damgalayınca simsiyah kesilecek.” (Kıyamet Alametleri, Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, Sf 277) 

Ayrıca hadislerde ‘bu mührün Peygamberimiz (s.a.v.)’e ait olan mühür olduğuna’ da işaret edildiği görülmektedir (Doğrusunu Allah bilir). Yine aynı hadislerde ahir zamanda nüzul edecek Hz. İsa (a.s.)’ın ve yine ahir zamanda zuhur edecek olan Hz. Mehdi (a.s.)’ın; üzerlerinde Peygamberimiz (s.a.v.)’in bu altın mührünün bulunduğu eserlerle insanlara Allah’ın varlığını ve din ahlakını anlatacakları da bildirilmektedir: 

Hz. Cafer Sadık (a.s.) şöyle buyuruyor: “Adeta Kaim’i (Hz. Mehdi (a.s.)’yi) görür gibiyim ki, ...PEYGAMBER’İN ALTIN MÜHÜRLE MÜHÜRLENMİŞ sözleşmesini cebinden ÇIKARIYOR. MÜHRÜNÜ AÇARAK ONU İNSANLARA OKUYOR...”  (Bihar-ül Envar, c. 52, s. 326)    “İsa (a.s.) onu (sandığı) alıp açacak ve İÇİNDE BİR MÜHÜR, bin kitap bulacak, bu kitaplarla şeriatı (Kuran ahlakının esaslarını ve Peygamberimiz (s.a.v.)’in sünnetini) ihya edecek.” (Risalet’ül Meşrep elverdi fi mezhebi bil Mehdi, Ali bin Sultan  Muhammed-el Kari, s. 4 -Enis el-Cülesci kitabından)

Öyle ki Hz. İsa (a.s.) ve Hz. Mehdi (a.s.)’ın beklendiği ahir zamanda internete giren herkes Resulullah (s.a.v.)’in bu mührüyle ve Allah’ın ve Kuran’ın ilmiyle karşılaşacaklardır.

Peygamberimiz (s.a.v.)’in kendi döneminde; Yüce Rabbimiz ve Kuran’ı Kerim ile ilgili anlattıklarını da yine internet aracılığıyla okuyabileceklerdir. 

Sayın Adnan Oktar 22 Kasım 2010 tarihli Adıyaman Asu TV röportajında hadislerde ahir zamandaki radyo, televizyon, internet teknolojisine açık işaret olduğunu ve Hz. Mehdi (a.s.)’ın bu teknolojik aletler ile tüm insanlara ulaşacağını şöyle anlatmaktadır:

ADNAN OKTAR: İmam Muhammed Bakır şöyle buyurmuştur; “Kaimimiz kıyam edince” yani Hz. Mehdi (a.s.) gelince, o görünür hale geldiğinde, “onlarla konuşmak istediğinde” halkla konuşmak istediğinde “duyarlar ve kendi mekanında olduğu halde onu görürler.” Yani “Hz. Mehdi (a.s.)’ı konuşma yaptığı mekanla birlikte görürler” diyor halk oturdukları yerde.  Bu nasıl olur?

ALTUĞ BERKER: Televizyonla inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Yani bak “Herkes kendi evinde otururken, Hz. Mehdi (a.s.) kendi mekanında olduğu halde onu görürler” diyor. Bak yüzlerce yıllık, sekiz yüz yıllık falan bir eser. İmam Muhammed Bakır  Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den bildirir; “Kaimimiz, kıyam edince”  Hz. Mehdi (a.s.) kıyam edince, “halkla konuşmak istediğinde halk duyar onu” diyor. Bak  bir, önce “duyarlar”,  demek ki önce radyolardan, internetten, televizyondan konuşacak “ve kendi mekanında olduğu halde onu görürler.” Yani “evlerde tek tek görüntü olarak oluşacak” demiyor, “onu mekanıyla birlikte göreceksiniz” diyor. Bulunduğu yerle beraber. Bu ancak televizyonla mümkün. “Dünyayı fitne ve düşmanlık sardığında” şu an öyle oldu zaten dünyayı fitne ve düşmanlık, (fitne: kargaşalar her türlü acı)  ve düşmanlık”  insanların birbirine düşman olması, anarşi, terör, “dünyanın her yeri zulüm fesat ve yağmayla dolduğunda”, yağma yani milletin malını alıp el koyuyorlar, kavga çıkarıyorlar, şu an yani. “Dalalet ve inhiraf” doğru yoldan saptıran “kalelerini yıkmak”, dalalet ve inhiraf yani Darwinizm, materyalizm, dinsizlik her türlü düşünce kalelerini yıkmak. Fikir kaleleri olduğunu burada bak açıkça anlıyoruz “ve karanlık ve taş kalpleri” karanlık böyle simsiyah olmuş kalbi ,“ve taş kalpleri tevhid” yani  Allah’ın birliği ve tekliği “insaniyet ve adalet nuruyla aydınlatmak için Allah büyük ıslahatçısını” Hz. Mehdi (a.s.)’ı gönderecektir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den hadis. “Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebelerinin kalpleri çelik parçaları gibi olacaktır.” Yani çeliktenmiş gibi kalpleri, “çelik parçası gibi olacaktır.” “Onlardan her biri kırk kişinin gücüne sahip olacaktır. Yeryüzünün hakimiyet ve önderliği onların elinde olacaktır.” “Dünyaya hakim olacaklar” diyor.  “O dönemde halk kitlesinin (dünyadaki insanların) akıl gücü temerküz bulacak.” “Aklını toplayacak” yani, “aklını başına topla” derler ya insanlara, “insanlar aklını başına toplayacak” diyor hadiste. İnsanların aklı başına toparlanacak. “Hz. Mehdi (a.s.) Allah’ın teyidiyle insanların aklını olgunlaştıracak.” “Hz. Mehdi (a.s.) vesile olacak insanların aklının olgunlaşmasına ve herkeste bir aydınlık meydana getirecektir” diyor. Yani “kafalarında bir berraklık, netlik ve açılma, yani o kabus gibi olan ruhları gidip, onun yerine böyle makul, canlı, neşeli, sevgi dolu bir aydınlık ruh gelecek” diyor. 

Hz. Mehdi (a.s.)’ın Talebeleri de Ahir Zamandaki Teknolojiden Faydalanacaklardır

 • DÜNYADAKİ HİÇBİR ŞEY HZ. MEHDİ (A.S.)’IN TALEBELERİNE GİZLİ KALMAYACAK.(Mikyaal al Makaarem, cilt:1, Sayfa: 235-236)

...Onlar (Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebeleri) BÜTÜN DÜNYAYI DAKİKALAR İÇERİSİNDE KAT ETME gücüne sahiptirler. (Bihar-ül Envar, Cilt 52, Sayfa 318; Mikyaal al-Makaarem, Cilt 1, Sayfa 148 Basaaer al-Darajaat’dan aktarıyor.) 

Hadislerde Hz. Mehdi (a.s.)’ın yardımcılarının ihtiyaçları olan her bilgiye kolayca ulaşabildiklerinden bahsedilmektedir. Günümüzde bu internet yoluyla olabilmektedir. Peygamberimiz (s.a.v.) 1400 yıl önce bilgi ve iletişim yöntemlerinin kolaylaşarak hızlanacağına işaret etmiş ve Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebelerinin bu teknolojiden faydalanacağına  ve dünyanın istedikleri her yeriyle internet vasıtasıyla birkaç dakika içinde iletişim kurabileceklerine dikkat çekmiştir. 

2011-06-03 12:27:07

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top